90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 419 aktiva Organisationer

 • Insamlingsfonden Bissen Brainwalk
  Ideell förening
  Org nr: 802487-7824
  900414-4
  900-4144
  Telefon: 070-488 21 59

  Insamlingsfonden Bissen Brainwalk har som ändamål att samla in pengar till forskning samt sprida information om och förståelse kring hjärnans alla sjukdomar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  Område:
 • Svenska Epilepsiförbundet
  Ideell förening
  Org nr: 802006-7750
  900411-0
  Telefon: 08-669 41 06

  Svenska Epilepsiförbundet (SEF) är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt och religiöst obundet förbund med uppgift att som organisation stödja och ta initiativ som gagnar personer med epilepsi och deras anhöriga samt tillvarata deras intressen.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Neurologiska sjukdomar
  • Information- och Opinionsbildning
  • Funktionsnedsättning
  • Forskning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  Område:
  • Äldre
  • Vuxna
  • Volontärer
  • Verksamhet för sjuka
  • Ungdom
  • Kvinnor
  • Hjälp till självhjälp
  • Familjer
  • Barn
 • Insamlingsstiftelsen JLOF (Jeremiah Lucas Opira Foundation) Sweden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-3643
  900410-2
  900-4102
  Telefon: 076-983 90 36
  Hemsida: www.jlof.net
  E-post: info@jlof.net

  Stiftelsens ändamål skall vara såsom insamlingsstiftelse genom konkreta och hållbara projekt och program, driva internationellt utvecklings- och hjälparbete som förbättrar möjligheterna för fattiga och utsatta i de samhällen där stiftelsen verkar genom att bland annat främja: utbildning, bevarande av kultur, kulturarv och historia, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald, fred och försoning.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Utbildning
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  • Stipendieverksamhet
  • Samhällsuppbyggnad
  • Prisutdelningar
  • Missbruksproblem
  • Miljö/Natur
  • Kultur
  • Information- och Opinionsbildning
  • Hållbar utveckling
  • Hjälpverksamhet
  • HIV/AIDS
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  Område:
  • Äldre
  • Vuxna
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Utbildning - yrkes
  • Utbildning - högre
  • Utbildning - grund
  • Ungdom
  • Rehabilitering
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Kvinnor
  • Jämställdhet
  • Jordbruk
  • Hjälp till självhjälp
  • Hjälp till enskilda
  • Föräldralösa barn
  • Förebyggande arbete
  • Familjer
  • Bevarande projekt
  • Barn
 • Mission Aviation Fellowship, MAF-Sweden
  Ideell förening
  Org nr: 822001-7506
  900891-3
  900-8913
  Telefon: 070-7918302
  Hemsida: www.maf.se
  E-post: office@maf.se

  Föreningens ändamål är bland annat att medverka till och utveckla kristet missions- och biståndsarbete genom att i MAF International och andra systerorganisationer medelst flyg, teknologi och utbildning betjäna och stödja nationella kristna kyrkor, missions-, bistånds- och katastroforganisationer samt nationella infrastrukturer. Föreningen sprider även information om miljö och livsförhållanden i länder där föreningen verkar.

  Verksam i:
  • Afrika
  • Asien
  • Oceanien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
 • Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-6067
  900304-7
  900-3047
  Telefon: 073-9731144
  Hemsida: www.ibcf.se
  E-post: info@ibcf.se

  Insamlingsstiftelsens ändamål är att genom vetenskaplig forskning med inriktning på att förhindra och förebygga förekomsten av cancersjukdomar som är kopplade till yrket som räddningspersonal, att utveckla metoder, teknikutveckling och utrustning för räddningspersonal som minskar risken att utsättas för farliga ämnen före, under och efter insats samt att i samma syfte bedriva utbildning för räddningspersonal, bransch och branschleb´vereantörer samt utveckla nya metoder för hälsoundersökningar av räddningspersonal.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Cancer
  Område:
 • Palestinagrupperna i Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802009-9258
  901157-8
  Telefon: 08-641 72 88

  Föreningens ändamål är att samla en bred opinion för det palestinska folkets rättigheter. Föreningen lämnar också bistånd som stödjer det palistinska folkets strävan eller oberoende och demokrati (benämnd Palestinainsamlingen).

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  • Utbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Kultur
  • Information- och Opinionsbildning
  • Hälsovård
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Forskning
  • Diabetes
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Antivåld/antimobbning
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
 • Riksorganisationen Unga Reumatiker
  Ideell förening
  Org nr: 802401-0251
  901704-7
  901-7047
  Telefon: 08-605 82 70

  Unga Reumatikers uppgift är att fungera som mötesplats för barn, ungdomar och unga vuxna med en reumatisk sjukdom, att sprida information om situationen för barn- och umgdomar med reumatisk sjukdom, att verka för att insatser inom forskning som rör reumatism hos barn- och ungdomar ökar samt att bedriva och vidareutveckla en demokratiskt fungerande organisation för och med barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Reumatiska sjukdomar
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Svenska Lungcancerstudiegruppens Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802412-7964
  901220-4
  Telefon: 070-618 40 07
  Hemsida: www.slusg.org

  Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till enskilda forskare och forskargrupper i Sverige för vetenskapliga studier och för att sprida kunskap om förbättrade behandlingsmetoder, undersökningsmetoder och om lungcancersjukdomens biologi. I första hand ska forskning med direkt klinisk tillämpning inom terapi och utredning understödjas, men även annan forskning rörande sjukdomens biologi, etiologi, epidemiologi, prevention, tidigupptäckt och förbättrat patientomhändertagande ska stödjas.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Verksamhet för sjuka
 • KFUK - KFUM Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802004-2290
  901855-7
  Telefon: 08-677 30 00
  Hemsida: www.kfum.se
  E-post: info@kfum.se

  Föreningens är en kristen ungdomsrörelse med helhetsyn på hela människan. Föreningen vill inspirera till kristen tro, stimulera till personligt ansvarstagande i samhället, verka för en kristen gemenskap och samverkan med andra religioner, verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på övertygelsen om människors lika värde, verka för internationell solidaritet och rättvisa, främja en hälsosam livsstil fri från missbruk, ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  Ändamål:
  • Kultur
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  • Miljö/Natur
  • Missbruksproblem
  • Religiöst arbete/Mission
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Funktionsnedsättning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Second hand
  • Ungdom
 • Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen
  Stiftelse
  Org nr: 846002-8734
  901080-2
  900143-8
  901-0802
  1239010802
  Sms: 

  BARN 100 till 72980 för att skänka 100 kr.

  Notera mellanslaget mellan BARN och 100.

  Telefon: 040-689 30 40

  Stiftelsens ändamål är att på evangelisk kristen grund bedriva hjälpverksamhet bland nödlidande barn och ungdom i U-länder, samt evangelisera i dessa länder, vissa öststater och de nordiska länderna.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Globalt
  Ändamål:
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Religiöst arbete/Mission
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
  • Vuxna

Sidor