90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 419 aktiva Organisationer

 • Stiftelsen Reach for Change
  Stiftelse
  Org nr: 802426-5590
  900235-3
  900-2353
  1239002353
  Telefon: 08-684 31 100

  Stiftelsen har till ändamål att utöva hjälpverksamhet i syfte att hjälpa barn och ungdomar i hela världen att få tillräckliga förutsättningar för en trygg uppväxt, utbildning samt god miljö som möjliggör barns och ungdomars personliga utveckling. Stiftelsens metod att göra detta är att se till att barn och ungdomar i världen bereds möjligheter till utveckling genom lek och lekfullhet. Stiftelsen kommer att stödja sociala entreprenörer med en innovativ idé som kan förbättra världen genom lek, lekfullhet eller genom att undanröja hinder för lek, genom opinionsbildning kring socialt entreprenörskap och rätten till lek. Stiftelsen ska även bistå med professionell hjälp, rådgivning och mötesmöjligheter, samt att genom forskning, information och utbildning öka kunskapen om lekens betydelse bland allmänheten och jobba för att barns utveckling ska prioriteras i samhällen.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Ungdom
 • Sveriges Olympiska Kommitté
  Ideell förening
  Org nr: 802002-5667
  900274-2
  900-2742
  Telefon: 08-4026800
  Hemsida: www.sok.se
  E-post: info@sok.se

  Föreningens ändamål är att vara den svensk idrottsrörelsens högsta instans i olympiska frågor. Föreningens uppgift är att utveckla och värna om den olympiska rörelsen i Sverige i enlighet med bestämmelserna i Internationella Olympiska Kommitténs stadgar, the Olympic Charter. Föreningen har antagit World Anti Doping Code och ska följa dess regler.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  Område:
  • Barn
  • Jämställdhet
  • Ungdom
  • Vuxna
 • UNICEF Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802401-4386
  902001-7
  902501-6
  900039-9
  902-0017
  902-5016
  900-0399
  Telefon: 08-692 25 00
  Hemsida: www.unicef.se

  Föreningen har till ändamål att verka för UNICEF genom att i egen regi och/eller i samarbete på alla sätt verka i enlighet med Konventionen om Barn Rättigheter och verka för att barnets bästa ska främjas, sprida kunskap om barns situation i världen och om UNICEFs verksamhet nationellt och internationellt.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Oceanien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Mentor Sverige Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802402-7560
  902502-4
  902-5024
  Telefon: 08-789 11 80
  Hemsida: www.mentor.se

  Stiftelsen har till ändamål att understödja och vidta preventiva åtgärder mot missbruk av droger och andra skadliga beroendeframkallande medel bland barn och ungdomar.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Globalt
  Ändamål:
  • Missbruksproblem
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Personalutveckling
  • Volontärer
  • Ungdom
 • Svenska Sällskapet för Medicinsk forskning
  Ideell förening
  Org nr: 815200-8317
  901109-9
  901-1099
  1239011099
  Telefon: 08-33 50 61
  Hemsida: www.ssmf.se
  E-post: info@ssmf.se

  Sällskapets har till uppgift att ekonomiskt understödja svensk medicinsk forskning.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Diabetes
  • Forskning
  • Hjärt & Kärlsjukdomar
  • Missbruksproblem
  • Neurologiska sjukdomar
  • Reumatiska sjukdomar
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen för MS Forskning
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-2654
  900200-7
  900-2007
  Telefon: 031-3429047

  Stiftelsens ändamål är att främja och stödja vetenskaplig forskning, utvecklings- och förbättringsarbeten inom vård och rehabilitering, utbildning samt spridning av information om neuroimmunologiska sjukdomar, företrädesvis Multipel Skleros.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Neurologiska sjukdomar
  Område:
 • Föreningen för Fairtrade
  Ideell förening
  Org nr: 802402-5143
  900349-2
  900-3492
  Telefon: 08-122 089 00

  Föreningens syfte är att förverkliga visionen om att det självklara valet för konsumenter ska vara en rättvis handel som stärker mänskliga rättigheter och motverkar fattigdom. Föreningen verkar i samarbete med sina medlemsorganisationer för att öka konsumentens kännedom och kunskap om Fairtrade samt öka efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter. Föreningens vision är en rättvis handel där producenter i utvecklingsländer har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som innebär att en produkt uppfyller Internationella Fairtrade-kriterier. Produktmärkningens syfte är att skapa förutsättningar för odlare och anställda i utevcklingsländerna att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor, att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, att premier utbetalas till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, att barnarbete och diskriminireing motverkas, att demokrati och organisationsrätten främjas, att miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas.

  Verksam i:
  • Globalt
  Ändamål:
  • Hållbar utveckling
  Område:
  • Jordbruk
 • Kampi Ya Moto:s Barn
  Ideell förening
  Org nr: 802435-8619
  900118-1
  900-1181
  Telefon: 040-938760
  E-post:

  Föreningens ändamål är att stödja och utveckla verksamheten på Phyllis Wambui Memorial Childrens Home och Phyllis Memorial Academy i Kampi Ya Moto i Kenya.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
 • Insamlingsstiftelsen Naturarvet
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802424-1393
  901117-2
  901-1172
  Telefon: 073-109 95 12

  Stiftelsen ändamål är att förvärva skogsfastigheter med skyddsvärd gammal skog för att medverka till bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Miljö/Natur
  Område:
  • Bevarande projekt
 • Melissafonden insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802411-8898
  901981-1
  901-9811
  Telefon: 070-528 47 55

  Stiftelsen har till ändamål att hjälpa unga kvinnor som utsätts för hot och förföljelse av män. Detta kan ske genom att anordna skyddat boende, ekonomiskt stöd, förmedla kontakt med hjälporganisationer för stöd och hjälp.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Hjälp till enskilda
  • Kvinnor
  • Skyddat boende
  • Vuxna

Sidor