90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 419 aktiva Organisationer

 • Clowner utan Gränser
  Ideell förening
  Org nr: 802402-6521
  900020-9
  900-0209
  Telefon: 08-28 65 50
  Hemsida: www.skratt.nu

  Föreningen ska skapa och utveckla kulturella aktiviteter och "skrattterapi" på platser som har svårt att tillgodose dessa behov själva, oavsett etnisk tillhörighet, religion, politisk eller annan övertygelse, ska rekrytera personal för verksamhetens bedrivande samt samla artister, konstnärer och personer som på annat sätt kan vara organisationern behjälplig samt sprida information om och söka skapa opinion för sitt arbete.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hjälpverksamhet
  • Kultur
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen BarnSamariten
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 862000-4344
  901130-5
  901-1305
  1239011305
  Sms: 

  BARNSAM *belopp* till 72970 

  Välj mellan beloppen 50, 100, 200 och 500.

  t ex. BARNSAM 100 för att skänka 100 kr.

  Notera mellanslaget mellan BARNSAM och beloppet.

  Telefon: 036-377900

  Stiftelsen har till ändamål att informera om orsakerna till barnmisshandel, bedriva uppsökande verksamhet på barnsjukhus för att få kontakt med barn som utsatts för misshandel, såväl i Sverige som andra delar av världen, lämna praktisk hjälp till skadade och handikappade barn, t ex genom att ge dem böcker, leksaker, ritmateriel etc, på alla sätt förebygga utövande av våld mot barn, att på alla sätt skydda barn för såväl fysiskt som psykiskt våld samt att värna om barns rättigheter i samhället.

  Verksam i:
  • Afrika
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Gatubarn
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 855100-2002
  900412-8
  900401-1
  900-4128
  900-4011
  Telefon: 031-154250

  Stiftelsens ändamål är att i samhället väcka opinion för barns rättigheter i världen, att finansiera projekt som främjar gatubarns hälsa och utbildning.

  Verksam i:
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
 • Stiftelsen Amref Nordic
  Stiftelse
  Org nr: 802009-6627
  900242-9
  900496-1
  900-2429
  Telefon: 08-410 883 44
  Hemsida: www.amref.se
  E-post: info@amref.se

  AMREF Sweden, har till föremål för sin verksamhet att utforska och tillämpa nya rationella metoder inom såväl den förebyggande som den aktiva hälsovården, ävensom att bedriva undervisning om sådana metoder, all företrädesvis inom utvecklingsländernas landsbygdsområden.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Forskning
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802425-9189
  900399-7
  900-3997
  1239003997
  Telefon: 031-41 44 11

  Stiftelsens ändamål skall vara att ge bidrag till vetenskaplig forskning inom ämnesområdet fibromyalgi.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  Område:
 • Stiftelsen för befrämjande av cancerforskning vid Onkologiska kliniken universitetssjukhuset MAS
  Stiftelse
  Org nr: 846502-2815
  900-3922
  Telefon: 040-33 10 00

  Stiftelsen har till huvudskligt ändamål, att främja och understödja vetenskaplig, medicinsk forskning rörande cancersjukdomar och deras bekämpande.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  Område:
 • Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden
  Stiftelse
  Org nr: 894001-4064
  900261-9
  900-2619
  1239002619
  Telefon: 090-785 36 10

  Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning gällande kardiologi - fysiologi i Umeå. Även andra närliggande projekt kan stödjas.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Hjärt & Kärlsjukdomar
  Område:
 • Hannas Hjälpverksamhet
  Ideell förening
  Org nr: 866000-8809
  901222-0
  Telefon: 019-6114096

  Föreningens uppgift är att efter kristen grundsyn stödja social, humanitär samt evengelisk verksamhet i Sri Lanka eller annat u-land.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
 • Svensk-irakiska Solidaritetskommittén
  Ideell förening
  Org nr: 802403-8146
  900355-9
  Telefon: 0730-458 458
  Hemsida: www.sisol.se

  Föreningens ändamål är att stödja fred, demokrati och mänskligheter för det irakiska folket, ge praktiskt och ekonomiskt stöd till irakiska bistånds- och utvecklingsprojekt som bidrar till till återuppbyggnaden av Iraks infrastruktur, sprida saklig information om den aktuella situationen i Irak.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Kultur
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Ungdom

Sidor