90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 419 aktiva Organisationer

 • STROKE-Riksförbundet
  Ideell förening
  Org nr: 802009-9332
  900530-7
  900-5307
  Telefon: 08-7218820

  Riksförbundet har till uppgift att skapa opinion och påverka samhället i syfte att öka kunskapen om stroke och därmed åstadkomma bättre levnadsvillkor för dem som fått stroke samt för närstående, att verka för förebyggande åtgärder och att de som fått stroke får en god sjukvård samt en effektiv rehabilitering och eftervård, att stödja och stimulera läns- och lokalföreningarnas verksamhet, att sprida kunskap om stroke, att stödja forskning och utbildningsinsatser genom fonder och stiftelser, att stimulera samverkan mellan samhällsorgan, näringsliv och andra organisationer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Utbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Hjärt & Kärlsjukdomar
  • Funktionsnedsättning
  • Forskning
  Område:
  • Personalutveckling
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • Stiftelsen Ungdom mot Våld
  Stiftelse
  Org nr: 875002-6943
  900446-6
  900-4466
  Telefon: 019- 26 44 50

  Stiftelsen ändamål är att under mottot "Våga Vägra Våld" verka för att minska våldet och samtidigt öka respekten för individens integritet i samhället. Målsättningen är att ämnet ska bli en obligatorisk del i utbildningen i idrottsföreningar och inom skolan.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Missbruksproblem
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU
  Ideell förening
  Org nr: 802002-8125
  900071-2
  900-0712
  1239000712
  Telefon: 08-677 73 00
  Hemsida: www.rbu.se
  E-post: info@rbu.se

  Förbundets ändamål är att verka för att barn och ungdomar med rörelsehinder får ett fullvärdigt liv och att de ges villkor som är likvärdiga andra barns. Därför strävar förbundet efter ett förverkligande av rätten till individanpassat stöd, delaktighet och jämlikhet samt att i övrigt förbättra villkoren för barn och unga med rörelsehandikapp och deras familjer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Anhörigstöd
  • Barn
  • Ungdom
 • Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
  Ideell förening
  Org nr: 802001-0602
  901085-1
  900419-3
  901-0851
  900-4193
  Telefon: 08-558 031 80

  Föreningens ändamål är att arbeta för bestående fred inom enskilda länder och i förhållanden mellan länder. En fred grundad på frihet, ekonomisk rättvisa, social jämlikhet och personligt ansvar.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Muskelfonden - Forskningsfonden för Neuromuskulära Sjukdomar
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 857500-7490
  900839-2
  Telefon: 031-7113804

  Stiftelsen ändamål är att främja och ge stöd åt vetenskaplig forskning angående neuromuskulära sjukdomar och dess behandling.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Neurologiska sjukdomar
  Område:
 • Stiftelsen Jubileumsklinikens forskningsfond mot cancer
  Stiftelse
  Org nr: 857200-8244
  900979-6
  900-9796

  Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik i Göteborg bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Lions fond för medicinsk forskning inom Skåne
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-4534
  9000286-6
  900-2866
  Telefon: 040-457852
  Hemsida: www.lffs.se

  Stiftelsen huvudsakliga ändamål är att genom bidrag från Lionklubbar och från allmänheten i form av gåvor och testamenten insamla medel till medicinsk forskning inom Skåne, att företrädesvis stödja "patientnära" forskning, d.v.s. sådan forskning som snabbt kan omsättas i praktisk tillämpning, att ge forskningsanslag till områden som styrelsen och dess medicinska expertgrupp bedömer angelägna.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  Område:
 • Ulla-Brita Palm Insamlingsstiftelsen Soptippen
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 857206-4247
  900331-0
  900-3310
  Telefon: 070-2399650

  Stiftelsen har tillkommit genom att jag har varit i Ecuador vid flera tillfällen och sett hu de fattigaste människorna lever. Jag önskar nu hjälpa dessa människor som lever och bor på en soptipp utanför Quito samt fattiga indianer till ett drägligare liv.
  Min vision är att alla skall få äta sig mätta, att alla skall få skolutbildning, att alla skall få läkarvård samt att alla kvinnor skall få ett större värde.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Vuxna
  • Ungdom
  • Utbildning - yrkes
  • Äldre
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Kvinnor
 • Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna
  Ideell förening
  Org nr: 802004-4288
  900370-8
  900-3708
  Telefon: 08-410 80 600

  Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en ideell förening med uppgift att värna medlemmarnas intressen i frågor om sportfiske baserat på sunda ekologiska principer. Förbundets mål är att utveckla ett långsiktigt hållbart sportfiske som är tillgängligt för alla. Förbundet har till uppgift att värna och vårda vattnen, verka för livskraftiga bestånd i friska vatten, sätta vattenmiljö- och fiskevård i centrum för all verksamhet, värna och vårda fiskbestånden och motverka alla former av (över) exploatering, skapa opinion i samhället för sportfiske och fiskevård, genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset hos ungdom samt initiera och stödja forskning i fiske-, vatten- och miljövård.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Forskning
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna
  • Äldre
 • Insamlingsstiftelsen Njurfonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-9202
  900367-4
  900462-3
  900-4623
  900-3674
  1239003674
  Sms: 

  NJURE till 72980 för att skänka 100 kr

  Telefon: 08-546 405 00

  Stiftelsens ändamål ska vara att lämna bidrag för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt för information om njursjukdomar och härtill hörande frågor.

   

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:

Sidor