90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 419 aktiva Organisationer

 • Spädbarnsfonden
  Ideell förening
  Org nr: 802012-1193
  900212-2
  900-2122
  Telefon: 031-387 57 57

  Föreningens ändamål är att stödja drabbade familjer inom området spädbarnsdöd, verka för ändamålsenlig information, utbildning samt fortbildning, befrämja forskning inom området spädbarnsdöd, verka för opinionsbildning samt samhällsupplysning inom området spädbarns hälsa och spädbarnsdöd, stärka och utveckla nationell samt internationell samverkan.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Utbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Hjälpverksamhet
  • Forskning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Rädda Barnen distrikt Malmö
  Ideell förening
  Org nr: 846000-5294
  900124-9
  900-1249
  1239001249
  Telefon: 040-97 83 05

  Distriktsföreningens ändamål är att arbeta för barns rättigheter på landstings- och länsnivå, företräda Rädda Barnen i samarbete med andra länsorganisationer, landsting och länsmyndigheter, ge stöd och stimulans till lokalföreningar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
 • Kids Future
  Ideell förening
  Org nr: 802412-3948
  900051-4
  Telefon: 070-437 35 67

  Föreningens arbete syftar till att förbättra förhållandena för utsatta och marginaliserade grupper, med fokus på barn och ungdomar i Asien och Afrika samt barn och ungdomar i Europa som lever i socioekonomiskt utsatta miljöer och/eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Föreningen gör även riktade insatser för specifika humanitära ändamål såsom barn och ungdomar som lever i flyktongskap/utanförskap. Därtill ska föreningen verka för att sprida information om nämnda gruppers förutsättningar och rättigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

  Verksam i:
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till självhjälp
  • Jämställdhet
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen School by School
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-3280
  900215-5
  900-2155
  Telefon: 070-4315008

  Stiftelsens ändamål är att främja undervisning och utbildning bland barn och ungdomar främst i Indien och i andra hand i andra utvecklingsländer.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Open Doors Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802439-9845
  900305-4
  900-3054
  Telefon: 019-310500
  E-post: sweden@od.org

  Open Doors Sverige är en kristen missionsorganisation som verkar i enlighet med Lausannedeklarationen, politiskt oberoende och inte bundet till något religiöst samfund eller förening. Föreningen arbetar eukumeniskt både i Sverige och internationellt. Verksamheten syftar till att stärka och utrusta den del av Kristi kropp som möter och lever med restriktioner och förföljelse för sin tro på Jesus Kristus, samt uppmuntra deras medverkan i världens evangelisering genom att förmedla biblar, litteratur, ledarträning, socioekonomiskt stöd och engagerad förbönstjänst, att förbereda den del av Kristi kropp som lever i hotade eller ostabila områden att möta lidande och förföljelse samt att uppman Kristi kropp i den fria världen att identifiera sig med sina hotade och förfölja trossyskon samt mobilisera stöd och ett aktivt engagemang.

  Verksam i:
  • Globalt
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Hållbar utveckling
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Religiöst arbete/Mission
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Flyktingar
  • Förebyggande arbete
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Kvinnor
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Rehabilitering
  • Skyddat boende
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - yrkes
  • Vuxna
  • Äldre
 • Tjejzonen
  Ideell förening
  Org nr: 802405-8839
  90 02 07-2
  1239002072
  Telefon: 070-764 7840

  Föreningens syfte och mål är att stärka tjejers självkänsla, självförtroende och tillit till sig själva, att ge tjejer möjlighet att använda sig av sin kreativitet till personlig utveckling, att få tjejer känna att de behövs och har en plats i samhället, att få tjejer att våga lita på vuxenvärlden, att stimulera tjejer till att inhämta kunskaper och utbilda sig och att förebygga psykisk ohälsa hos tjejer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Psykiatrifonden
  Ideell förening
  Org nr: 802017-5504
  900750-1
  900-7501
  Telefon: 0708-84 96 17

  Stiftelsen har till uppgift att verka för bekämpandet av psykiska sjukdomar inom vårt land huvudsakligen genom att stödja, organisera och samordna forskning inom psykiatrin samt främja utvecklande av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnads metoder inom psykiatrin. I samma syfte bedriver och stödjer stiftelsen upplysning om den psykiatriska forskningens mål och medel samt om de psykiska sjukdomarnas förebyggande, symtom och behandling.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Stiftelsen Unga Kvinnors Värn
  Stiftelse
  Org nr: 802005-9401
  900744-4
  900-7444
  Telefon: 08-652 99 98
  Hemsida: www.ukv.se
  E-post: ukv@telia.com

  Stiftelsen har till uppgift att på kristen grund hjälpa och stödja unga kvinnor som av olika anledningar befinner sig i svårighet. En tillfällig bostad kan vid behov beredas i stiftelsens hem.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Kvinnor
  • Skyddat boende
 • Initiatives of Change - Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802002-3357
  900664-4
  900-6644
  Telefon: 08-365524

  Föreningen vill främja omvandlingen av samhället grundad på förändring av enskilda människor, där var och en börjar med sig själv genom andlig och moralisk förnyelse. Föreningens syften är att absoluta normer - ärlighet, renhet, osjälviskhet och kärlek - blir vägledande för individ och samhälle, att människor lyssnar till och följer samvetets röst och Guds ledning, att människors liv och världen förvandlas genom Guds kraft och lydnad mot hans vilja.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Religiöst arbete/Mission
  • Kultur
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  • Miljö/Natur
  • Information- och Opinionsbildning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Stiftelsen Team Mission
  Stiftelse
  Org nr: 837000-7240
  901320-2
  Telefon: 0220-30640

  Stiftelsens ändamål ändamål är att bedriva kristen verksamhet bland annat genom mötesverksamhet i Sverige. Dess verksamhetsområden är att stödja evangelisationer i Sverige och övriga Skandinavien, genom evangelisationsinsatser och socialt arbete stödja verksamhet på olika missionsfält. Att på missionsfält stödja byggandet av barnhem, kliniker, sjukhus, skolor och liknande inrättningar, att stödja spridning av biblar och kristen litteratur, att förmedla fadderskap, att via film, video,kassettband och litteratur sprida det kristna budskapet.

  Verksam i:
  • Europa
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Fadderverksamhet
  • Personalutveckling

Sidor