90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 419 aktiva Organisationer

 • Maj-Lis Filantropiska Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 874400-6506
  900499-5
  Telefon: 08-519 72 005

  Stiftelsen har som huvudsakliga ändamål att bedriva social verksamhet i kristen regi samt förmedla vård och omhändertagande av behövande sjuka, handikappade och flyktingar i Portugal och andra länder.

  Verksam i:
  • Europa
  • Afrika
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Missbruksproblem
  • Religiöst arbete/Mission
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Flyktingar
  • Vuxna
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Barn
 • Brottsofferjouren Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 815600-8784
  900344-3
  900-3443
  1239003443
  Telefon: 08-6448800
  Hemsida: www.boj

  Förbundets ändamål är att stödja och utbilda föreningarna inom förbundet i olika avseenden. Föreningarna arbetar med att ge stöd, information och praktisk vägledning till brottsoffer, vittnen och anhöriga, att genom opinionsbildning verka för brottsoffers, vittnens och anhörigas behov tillgodoses, att verka för att rättssäkerheten för brottsoffer, vittnen och anhöriga är betryggande inför och vid domstolsförhandlingar, att verka för att samhället ökar sina insatser för att förebygga brott, att stimulera samarbetet mellan föreningarna som arbetar med målsättningar  enligt ovanstående punkter.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Kvinnor
  • Trafficking
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Föreningen Ny Gemenskap
  Ideell förening
  Org nr: 802006-1019
  900533-1
  900-5331
  1239005331
  Telefon: 08-22 17 09

  Föreningens ändamål är att låta människor ur olika kategorier och grupper mötas till en meningsfull samvaro. Föreningen är öppen för alla, som känner behov av att delta i dess målsättning, samvaro och program.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Kultur
  • Missbruksproblem
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Vuxna
  • Hemlösa
  • Volontärer
  • Hjälp till självhjälp
  • Hjälp till enskilda
 • Min Första Bibel
  Ideell förening
  Org nr: 802420-9184
  900078-7
  900-0787
  1239000787
  Sms: 

  BIBEL*belopp* till 72901

  Välj mellan beloppen 100, 200 och 300 kr

  t ex BIBEL100 för att skänka 100 kr

  Telefon: 070-543 88 84

  Föreningens ändamål är att bedriva informations- och insamlingsarbete till förmån för det evangeliska och sociala arbetet.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Religiöst arbete/Mission
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxna
 • MdM Sverige/Läkare i Världen
  Ideell förening
  Org nr: 802016-1306
  900109-0
  900-1090
  1239001090
  Sms: 

  KLINIKEN 100 till 72980 för att skänka 100 kr

  t ex KLINIKEN 100

  Notera mellanslaget mellen KLINIKEN och beloppet

  Telefon: 08-6646687

  Föreningens ändamål är att hjälpa människor i utsatta situationer, främst i form av hälso- och sjukvårdsinsatser, att vittna om kränkningar, att sprida information om hur människor reagerar med ohälsa när deras mänskliga rättigheter tas ifrån dem.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Hemlösa
  • Hjälp till självhjälp
 • Sociala Missionen
  Ideell förening
  Org nr: 802003-1178
  900935-8
  900-9358
  Telefon: 08-556 023 00

  Föreningen har social och diakonal inriktning med huvuduppgift att utifrån en kristen och humanistisk grundsyn aktivt verka för och tillsammans med människor i olika livssituationer. FNs deklaration om mänskliga rättigheter och konventionen om barns rättigheter ligger till grund för all verksamhet. Föreningens målsättning är att utifrån  kristen tro och evangeliets människosyn medverka till att människors behov tillgodoses, att med hänsyn till människors eget ansvar för sin sociala situation söka frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser, att vara ett komplement till samhällets socialtjänst i samverkan med den, att initiera och utveckla nya arbetsformer utifrån aktuella behov i samhället, att arbeta för mångfald och integration, att medverka till barns och ungdomars positiva utveckling genom omsorg och utbildning, vari kan ingå att driva friskola på gymnasienivå, att medverka till god omsorg om funktionshindrade, sjuka och äldre, att bedriva information och opinionsbildning.Verksamheten är huvudsakligen inom Stockholms, Uppsala och Gotlands län.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Utbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Religiöst arbete/Mission
  • Information- och Opinionsbildning
  • Hjälpverksamhet
  • Funktionsnedsättning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  Område:
  • Familjer
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Vuxna
 • SAM-hjälp
  Ideell förening
  Org nr: 826002-2630
  900341-9
  900-3419
  Telefon: 036-177090

  Föreningens syfte är att via insamlade medel, bidrag och varor för second Hand bedriva humanitär hjälpverksamhet på kristen grund i första hand i Europa.

  Verksam i:
  • Europa
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Äldre
  • Vuxna
  • Verksamhet för sjuka
  • Ungdom
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Second hand
  • Rehabilitering
  • Kvinnor
  • Hjälp till självhjälp
  • Hjälp till enskilda
  • Hemlösa
  • Föräldralösa barn
  • Förebyggande arbete
  • Flyktingar
  • Familjer
  • Fadderverksamhet
  • Barn
 • Insamlingsstiftelsen Ncuma Tandhälsa
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802425-5997
  900132-2
  Telefon: 0733-34 52 60
  Hemsida: www.ncuma.se
  E-post: info@ncuma.se

  Stiftelsen har till ändamål att främja åtgärder för spridande av grundläggande tandhälsoinformation och för förebyggande och behandling av akut och nödvändig tandvård hos barn, mödrar och andra vårdnadshavare i kåkstäder i Sydafrika.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid Sweden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-4195
  9000279-1
  900-2791
  Telefon: 0704-241048

  Insamlingsstiftelsens ändamål ska vara att under ett sekulär-humanistiskt förhållningssätt stödja människor i sammanhang där mänskliga rättigheter enligt FN:s definitioner förtrycks, genom konfessionella läror eller traditioner. Insamlingsstiftelsen ska i aktuella länder lämna ekonomiskt stöd till lokala ideella organisationer, vilka företrädesvis verkar för skydd undan förföljelse och våld, hälsovård, barnomsorg, utbildning och socialt stödarbete.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Rättshjälp
  • Skyddat boende
 • Mölndal Rotaryklubbs Förening för Tandvårdsprojekt i Rumänien
  Ideell förening
  Org nr: 802460-2958
  900251-0
  Telefon: 031-298875

  Föreningens ändamål är att tillhandahålla tandvårdsmaterial samt understödja lokala Rotayklubbar i arbetet att utveckla det skoltandvårdsprojekt som pågått i staden Arad i västra Rumänien att omfatta även skolbarn i staden Timisoara och andra delar i landet. Den gravt eftersatta tandvården hos skolbarnen ska förbättras genom, regelbunden tandborstning med flourhaltig tandkräm, information till elever, lärare och föräldrar om hur den egna tandvården ska utföras, lämplig kosthållning.

  Verksam i:
  • Europa
  Ändamål:
  • Hälsovård
  Område:
  • Barn
  • Ungdom

Sidor