90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 419 aktiva Organisationer

 • Johan Janssons Stiftelse för tumörforskning och Cancerskadade
  Stiftelse
  Org nr: 857500-9496
  900046-4
  Telefon: 0586-15270

  Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig verksamhet inom området muskoskeletal tumörforskning i Västsverige inkluderande Värmland genom utdelande av bidrag till forskningsprojekt samt till nationellt och internationellt utbyte av forskningsinformation, att i andra hand stödja annan cancerforskning, att genom ett tillhandahållande av handikappanpassade bilar ge bilstöd till cancerskadade i Västsverige och Värmland. I första hand ska bilstödet avse dem som fått funktionshinder på grund av muskoskelateral tumörsjukdom.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  Område:
  • Hjälp till enskilda
 • Barnen Framför Allt - Adoptioner
  Ideell förening
  Org nr: 852000-3693
  900272-6
  900-2726
  Telefon: 0300-331 31
  Hemsida: www.bfa.se

  Föreningen har till huvudsakligt syfte att förmedla internationella adoptioner. Vidare har föreningen till syfte att vara intresseorganisation för adoptivföräldrar i Sverige och att förmedla hjälp till behövande, företrädesvis föräldralösa barn, och i övrigt därmed förenlig verksamhet.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Föräldralösa barn
  • Fadderverksamhet
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Barn
 • We Effect
  Ideell förening
  Org nr: 802004-1524
  901001-8
  900061-3
  901-0018
  Telefon: 08-120 371 00

  We effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors stöd för ett långsiktigt internationellt utvecklingsarbete med inriktning på hjälp till självhjälp för att förbättra livsbetingelserna för fattiga och utsatta människor. We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i utvecklingsländerna. We Effect är partipolitiskt och religiöst obunden.

  Verksam i:
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Jordbruk
  • Jämställdhet
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Svalorna Indien-Bangladesh
  Ideell förening
  Org nr: 845000-4240
  901234-5
  901-2345
  Telefon: 046-129326

  Föreningens ändamål är att i Emmausrörelsens anda arbeta för en värld utan fattigdom för både kvinnor och män, att medverka till att social och ekonomisk rättvisa uppnås i världen och att arbeta för en hållbar miljö.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Second hand
 • IM Individuell Människohjälp/Swedish Development Partner
  Ideell förening
  Org nr: 845000-0768
  901703-9
  900706-3
  900-7063
  901-7039
  1239007063
  Sms: 

  IM*belopp* till 72901

  Välj mellan beloppen 100, 200, 300, 400och 500

  t ex IM100 för att skänka 100 kr

  Telefon: 046-32 99 30

  Föreningen arbetar för en rättvis och medmänsklig värld. Föreningens ändamål är att synliggöra och bekämpa fattigdom och utanförskap. Föreningen bedriver internationellt utvecklingsarbete och humanitärt bistånd samt socialt arbete i Sverige.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Information- och Opinionsbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  • Hälsovård
  • Utbildning
  • Funktionsnedsättning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Hjälp till självhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Mind
  Ideell förening
  Org nr: 802002-7291
  900853-3
  900-8533
  1239008533
  Sms: 

  mind*belopp* till 72980

  Välj mellan beloppen 50 och 100 kr

  t ex mind100 för att skänka 100 kr

  Telefon: 08-347065
  Hemsida: www.mind.se
  E-post: info@mind.se

  Riksföreningens uppgift är att främja psykisk hälsa. Denna uppgift innefattar att bidra till att skapa förutsättningar för psykisk hälsa hos individen och samhället, att arbeta för att förebygga sådana psykiska påfrestningar som kan leda till psykisk ohälsa samt att arbeta för förbättrad och ändamålsenliga vård för dem som drabbas av psykisk ohälsa eller psykiska funktionshinder.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Information- och Opinionsbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Anhörigstöd
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Reningsborg
  Ideell förening
  Org nr: 857206-6812
  900693-3
  900-6933
  Telefon: 031-47 30 00

  Föreningens ändamål är att hjälpa och stödja människor i svåra situationer både i Sverige och utomlands. Föreningern arbetar för att skapa bättre livsvillkor och en meningsfull tillvaro för dessa människor. Föreningen ska bland annat starta och stödja verksamheter som genererar arbete, t. ex secondhandverksamhet samt även arbeta med förebyggande insatser som motverkar hemlöshet, arbetslöshet, drogberoende, fattigdom och svält.

  Verksam i:
  • Asien
  • Europa
  • Sverige
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Missbruksproblem
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Stiftelsen Nordens Ark
  Stiftelse
  Org nr: 854600-6191
  900196-7
  900460-7
  900-1967
  900-4607
  Telefon: 0523-79590

  Stiftelsen har till ändamål att driva och förvalta en avelsanläggning för utrotningshotade djurarter/raser. Därvidlag ska beaktas att ens ådan anläggning fyller flera ändamål att bedriva forskning och undersökning av på anläggningen förekommande djurarter/raser och därigenom bidra till ökad kunskap om dessa och öka dessas överlevnadsmöjligheter, att under kontrollerad avelsverksamhet bidra till räddningsarbetet med utrotningshotade djurarter/raser, att användas som utbildningsresurs på olika nivåer, grundskola, gymnasium, högskola, universitet, att vara delvis tillgänglig för publik och därigenom öka intresset och kunskaperna hos allmänheten för naturvårdsarbetet.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Djur
  • Forskning
  • Miljö/Natur
  • Utbildning
  Område:
  • Bevarande projekt
 • Peace Parks Foundation - Sweden
  Ideell förening
  Org nr: 802445-2248
  900158-7
  900-1587
  Telefon: 08-7480090

  Föreningens ändamål är att stödja Peace Parks Foundation i Sydafrika (PPF-SA) som har som ändamål att underlätta bildandet av gränsöverskridande arealer i södra Afrika och därigenom stödja hållbar ekonomisk utveckling, främja bevarandet av biologisk mångfald och regional fred och stabilitet.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  Ändamål:
  • Utbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Samhällsuppbyggnad
  • Miljö/Natur
  • Information- och Opinionsbildning
  • Djur
  Område:
  • Bevarande projekt
 • Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, Radiumhemmets Forskningsfonder
  Stiftelse
  Org nr: 802005-0947
  900880-6
  900-8806
  Telefon: 08-545 425 55
  Hemsida: www.rahfo.se
  E-post: info@rahfo.se

  Fondens ändamål är att bekämpa cancersjukdomarna. Detta sker främst genom att understödja och befrämja det vetenskapliga studiet av dessa sjukdomar och av deras behandling vid svenska instutioner som är utrustade härför, i första hand den gemensamma forskningsverksamheten vid Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik i Stockholm.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  Område:

Sidor