90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 419 aktiva Organisationer

 • Riksförbundet Sällsynta diagnoser
  Ideell förening
  Org nr: 802408-4934
  900156-1
  Telefon: 08-7644999

  Förbundets huvudsakliga ändamål är att vara en organisation för personer med en sällsynt diagnos samt deras närstående. Förbundets uppgifter är att arbeta för alla människors lika värde, för full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden, att sprida kunskap om sällsynta diagnoser, att främja gemensamma intressepolitiska mål, att vid behov företräda medlemsföreningarna/nätverken för myndigheter, instutioner och organisationer, att stödja medlemsföreningarnas/nätverkens arbete kring utveckling och forskning för respektive diagnosgrupp, att stödja medlemsföreningarna/nätverken i utbildnings- och informationsverksamhet, att stödja medlemsföreningarnas/nätverkens administrativa och ekonomiska utveckling, att särskilt stödja de grupper eller enskilda där endast ett fåtal personer med samma diagnos finns i landet.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
 • PACS, Pan Asia Cooperation Society
  Ideell förening
  Org nr: 857202-4373
  900092-8
  900-0928
  1239000928
  Telefon: 031-13 70 75
  Hemsida: www.pacs.nu
  E-post: info@pacs.nu

  Föreningens ändamål är att genom direkta bidrag verka för och med fattiga människor i Asien i syfte att upprätthålla fundamentala rättigheter i enlighet med FNs deklaration, främst inom utbildning och hälsovård.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • Stiftelsen Världsnaturfonden WWF
  Stiftelse
  Org nr: 802005-9823
  901974-6
  903301-0
  908504-4 för OCR
  901971-2
  901-9746
  901-9712
  Telefon: 08-624 74 00
  Hemsida: www.wwf.se
  E-post: info@wwf.se

  Stiftelsen har till ändamål att i samverkan med WWF International genom finansiellt stöd verka för vetenskapliga undersökningar, upplysning och undervisning, inrättandet av naturresarvat samt skyddande av hotade djur- och växtarter och deras livsmiljöer, allt i syfte att bevara, vårda och rationellt utnyttja naturen och de förnybara naturtillgångarna.

  Verksam i:
  • Globalt
  • Oceanien
  • Asien
  • Afrika
  • Europa
  • Sverige
  Ändamål:
  • Djur
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Fadderverksamhet
  • Bevarande projekt
 • Stiftelsen ParkinsonFörbundets Forskningsfond
  Stiftelse
  Org nr: 855101-4874
  900794-9
  900-7949
  1239007949
  Sms: 

  PARK till 72970 för att skänka 50 kr

  PARK *belopp* till 72970

  Välj mellan beloppen 100 och 200

  t ex PARK 100 för att skänka 100 kr

  Notera mellanslaget mellan PARK och beloppet

  Telefon: 08-6662078

  Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att stödja svensk klinisk Parkinsonforskning.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Neurologiska sjukdomar
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802401-6134
  901800-3
  900130-6
  901-8003
  900-1306
  Telefon: 08-588 891 00

  Stiftelsens ändamål är att utan att fästa avseende vid religiös, politisk, nationell eller etnisk tillhörigt genomföra projekt i krigs- och konfliktområden som främjar kvinnors självtillit och självkänsla, kvinnors psykosociala och/eller fysiska hälsa eller medverkar till att främja kvinnors deltagande i uppbyggandet av ett demokratiskt civilt samhälle, att främja studier och forskning kring effekterna av krig och väpnade konflikter för kvinnor, att föra ut fakta och information kring krigets effekter och skapa opinion för fredlig konfliktlösning med civila metoder.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  Område:
  • Kvinnor
 • Västerås Stadsmission
  Ideell förening
  Org nr: 802444-3866
  900160-3
  900-1603
  Telefon: 021-404440

  Föreningen har som ändamål att utifrån en kristen grundsyn bedriva social verksamhet för människor i hemlöshet, missbruk och kriminalitet, för människor i behov av sysselsättning samt för utsatta barn och ungdomar. Föreningen har dessutom som ändamål att driva opion i frågor som rör dess verksamhet.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Äldre
  • Barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Vuxna
  • Volontärer
  • Ungdom
  • Second hand
 • Rädda Barnens Riksförbund
  Ideell förening
  Org nr: 802002-8638
  900100-9
  900105-8
  900111-6
  901025-7
  902003-3
  902011-6
  900-1009
  900-1058
  900-1116
  901-0257
  902-0033
  902-0116
  Telefon: 08-698 90 00

  Föreningens ändamål är att kämpa för barns rättigheter i Sverige och övriga världen. Föreningen verkar utifrån den värdegrund som uttrycks i Förenta Nationernas (FNs) konvention om barns rättigheter och deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Föreningens arbete inriktas främst på de barn som har det svårast att få sina rättigheter tillgodosedda. Barns och ungas delaktighet samt arbete mot diskriminering ska genomsyra föreningens arbete.

  Verksam i:
  • Globalt
  • Oceanien
  • Sydamerika
  • Nordamerika
  • Asien
  • Afrika
  • Europa
  • Sverige
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Funktionsnedsättning
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Svenska Barnhjälpen
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 826500-5010
  900845-9
  900-8459
  1239008459
  Sms: 

  BARNHJALP till 72970 för att skänka 50 kr.

  Telefon: 0380-404 26

  Stiftelsen ändamål är att möta ett allt större behov som finns av utbildning och sjukvård bland barn och mödrar i olika länder i vår värld.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
 • Synskadades Stiftelse
  Stiftelse
  Org nr: 802007-2958
  900326-0
  Telefon: 08-39 90 00

  Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande blinda eller vård och fostran av blinda barn eller blind ungdom.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Rehabilitering
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Föreningen Kattstallet
  Ideell förening
  Org nr: 802411-6066
  900224-7
  900-2247
  1239002247
  Telefon: 08-409 094 10

  Föreningens ändamål är att aktivt bidra till att öka kunskap om katter och kattägaransvar i samhället, och därmed arbeta för att öka kattens rättsliga och sociala status, att samarbeta med och påverka myndigheter i kattfrågor, att ta in övergivna och nödlidande katter i verksamheten och se till att de får den omsorg och vård som erfordras, att endast efter samråd med veterinär låta avliva sjuka eller svårt skadade katter, att när kattens hälsotillstånd så medger, placera den i ett nytt hem, Att avtal innehållande förbindelse att vårda katten väl undertecknas, att avgift för katten/katterna erläggs av köparen vid överlåtelsen.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Djur
  • Hjälpverksamhet
  Område:

Sidor