90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 416 aktiva Organisationer

 • Föreningen för Fairtrade
  Ideell förening
  Org nr: 802402-5143
  900349-2
  900-3492
  Telefon: 08-122 089 00

  Föreningens syfte är att förverkliga visionen om att det självklara valet för konsumenter ska vara en rättvis handel som stärker mänskliga rättigheter och motverkar fattigdom. Föreningen verkar i samarbete med sina medlemsorganisationer för att öka konsumentens kännedom och kunskap om Fairtrade samt öka efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter. Föreningens vision är en rättvis handel där producenter i utvecklingsländer har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som innebär att en produkt uppfyller Internationella Fairtrade-kriterier. Produktmärkningens syfte är att skapa förutsättningar för odlare och anställda i utevcklingsländerna att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor, att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, att premier utbetalas till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, att barnarbete och diskriminireing motverkas, att demokrati och organisationsrätten främjas, att miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas.

  Verksam i:
  • Globalt
  Ändamål:
  • Hållbar utveckling
  Område:
  • Jordbruk
 • Föreningen för gatubarn i Nepal
  Ideell förening
  Org nr: 802455-9794
  900365-8
  900-3658
  1239003658
  Telefon: 073-923 81 92

  Föreningens ändamål arr att samla in pengar till att förbättra tillvaron för gatubarn i Nepal. Ett hus för gatubarn skall ge mat och kläder, att duscha och vila samt korttidsboende åt de mest skyddsbehövande barnen, huset ska ta emot både flickor och pojkar och på längre sikt ska också hem för långtidsboende skapas. Barnens hus ska också försöka ge möjligheter till ordnad skolgång och finansiera skolmaterial. Även sjukvårdsinsatser kan finansieras via barnens hus. 

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Trafficking
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - högre
  • Utbildning - yrkes
 • Föreningen Greenpeace Norden
  Ideell förening
  Org nr: 857204-4280
  901240-2
  900502-6
  901-2402
  Telefon: 08-702 70 70

  Föreningen använder fredliga konfrontationer för att belysa globala miljöproblem samt ska driva fram lösningar som leder till en värld i fred och ekologisk balans.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  Ändamål:
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  Område:
 • Föreningen Göteborgs Räddningsmission
  Ideell förening
  Org nr: 857202-5974
  901701-3
  900444-1
  901-7013
  900-4441
  Telefon: 031-712 12 00

  Föreningens uppdrag är att utifrån en kristen värdegrund, med Jesus Kristus som förebild och kraftkälla, genom samverkan med församlingar, samfund och andra kristet sociala organisationer, skapa intresse och förutsättningar för ett ökat social-diakonalt engagemang för särskilt utsatta människor och människor i utsatta situationer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Föreningen Hand in Hand
  Ideell förening
  Org nr: 814000-8643
  900091-0
  900-0910
  Telefon: 08-517 00 890

  Föreningens syfte är att bekämpa fattigdom genom hjälp till självhjälp. Föreningens syfte i Sverige är insamling och opinionsbildning, samt att i samarbete med övriga Hand in Hand organisationer aktivt medverka till att utveckla och förbättra verksamheten.
  Hand i Hands fokus ligger i att träna främst kvinnor i att bli ekonomiskt aktiva och på så sätt skapa jobb och uthållig försörjning. Modellen bygger på social mobilisering i självhjälpsgrupper, utbildning och träning i att bli ekonomiskt aktiv, samt möjligheter till mikrolån. För att bryta fattigdomens onda cirkel kan jobbskapandet förstärkas med ytterligare lokalt förankrade insatser för att stärka kapacitetsbyggandet och skapa en positiv samhällsutveckling. Områden som är av särskild vikt är bekämpning av barnarbete och stöd till utsatta barn så att de kan fullfölja sin skolgång, kunskap om demokrati, rättigheter och IT genom t ex. medborgarcentra, hälsa genom förebyggande undersökningar och preventiv information samt miljövård med bl. a sophantering och vattenvård.

   

   

  Verksam i:
  • Afrika
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Föreningen Kattstallet
  Ideell förening
  Org nr: 802411-6066
  900224-7
  900-2247
  1239002247
  Telefon: 08-409 094 10

  Föreningens ändamål är att aktivt bidra till att öka kunskap om katter och kattägaransvar i samhället, och därmed arbeta för att öka kattens rättsliga och sociala status, att samarbeta med och påverka myndigheter i kattfrågor, att ta in övergivna och nödlidande katter i verksamheten och se till att de får den omsorg och vård som erfordras, att endast efter samråd med veterinär låta avliva sjuka eller svårt skadade katter, att när kattens hälsotillstånd så medger, placera den i ett nytt hem, Att avtal innehållande förbindelse att vårda katten väl undertecknas, att avgift för katten/katterna erläggs av köparen vid överlåtelsen.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Djur
  • Hjälpverksamhet
  Område:
 • Föreningen Lilla Barnets Fond
  Ideell förening
  Org nr: 802425-9981
  900155-3
  900-1553
  1239001553
  Telefon: 070-2201320

  Föreningens ändamål är att stödja forskning och evidensbaserad utveckling rörande det nyfödda barnet. Föreningen kan stödja såväl projekt som drivs i Sverige, som internationella samarbetsprojekt där svenska instutioner/centra deltar. Föreningen ska särskilt verka för ökad kunskap om mekanismer och faktorer under graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod som påverkar barnet vid födseln, i nyföddhetsperioden eller senare i livet, utveckling av undersöknings- och behandlingsmetoder samt omvårdnad under neonatalperioden, ökad kunskap  bland allmänheten om hälsa och sjukdom hos det nyfödda barnet, samverka med andra organisationer med liknande uppdrag.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Hälsovård
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
 • Föreningen Mutomoprojektet
  Ideell förening
  Org nr: 802456-7417
  900245-2
  900-2452
  Telefon: 0708-337726
  Hemsida: www.mutomo.se

  Föreningens ändamål är att på ideell grund stödja hållbar utveckling med förbättrade levnadsvillkor för befolkningen i sydöstra Kenya och främst i Mutomodistriktet. Ändamålet uppfylls genom hjälp till självhjälp inom främst områdena, förbättrad vattenförsörjning och vattenförädling, hållbar utveckling med främjande av rationellt jordbruk och entreprenörskap, stöd och bygghjälp till skolor, stöd till sårbara individer, främst kvinnor och barn.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Vuxna
 • Föreningen Ny Gemenskap
  Ideell förening
  Org nr: 802006-1019
  900533-1
  900-5331
  1239005331
  Telefon: 08-22 17 09

  Föreningens ändamål är att låta människor ur olika kategorier och grupper mötas till en meningsfull samvaro. Föreningen är öppen för alla, som känner behov av att delta i dess målsättning, samvaro och program.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Kultur
  • Missbruksproblem
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Vuxna
  • Hemlösa
  • Volontärer
  • Hjälp till självhjälp
  • Hjälp till enskilda
 • Föreningen Omsorgsjul-Hemlösa i Norrköping
  Ideell förening
  Org nr: 825004-0238
  900012-6
  Telefon: 011-18 43 73

  Föreningens ändamål är att stödja de sämst lottade i Norrköping. Varje år i december ska föreningen anordna en julfest, kallad "Omsorgsjul", till vilken målgruppen  för föreningens stöd ska inbjudas att kostnadsfritt deltaga. Föreningen ska också  arbeta med opinionsbildning och samtal med bland annat Norrköpings kommun för  att försöka uppnå förbättrade förhållanden för främst de bostadslösa i Norrköping.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Missbruksproblem
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Hemlösa

Sidor