Nya 90-kontohavare

Ny 90-kontoinnehavare

Oktober 8, 2015

Fonden för CancerFriskvård har den 8 oktober 2015 beviljats 90-konto PG 900484-7 och BG 900-4847.

Fonden för CancerFriskvård är en religiöst, etniskt och partipolotiskt obunden ideell förening med uppgift att verka för förbättring av levnadsvillkoren för människor som är cancerberörda. Föreningen kan bedriva opinionsbildning och information kring frågor som berör rehabilitering vid cancersjukdom och närståendes situation.

Läs mer

Ny 90-kontoinnehavare

July 21, 2016

Sepsisfondens Insamlingsstiftelse har den 12 juli 2016 beviljats 90-konto PG 900526-5 och BG 900-5265.

Stiftelsen har till syfte att med insamlade medel stödja och stimulera vetenskaplig forskning om sepsis i Sverige och i utlandet. Ändamålet tillgodoses genom anslag till den eller dem styrelsen utser.

Läs mer

Ny 90-kontoinnehavare

August 22, 2016

PeaceWorks Sweden har den 19 augusti 2016 beviljats 90-konto PG 900535-6 och BG 900-5356.

 

Läs mer

Ny 90-kontoinnehavare

Oktober 28, 2016

Amazon Watch Sverige har den 28 oktober 2016 beviljast 90-konto PG 900542-2 och BG 900-5422.

Läs mer

Ny 90-kontoinnehavare

Oktober 24, 2016

Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård har den 24 oktober 2016 beviljats 90-konto PG 900547-1 och BG 900-5471.

 

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning över barns syn- och ögonhälsa.

Läs mer

Ny 90-kontoinnehavare

November 8, 2016

Insamlingsstiftelsen Fight Batten Disease Foundation har den 8 november 2016 beviljats 90-konto PG 900549-7 och BG 900-5497.

Stiftelsens ändamål är att med insamlade medel stödja och stimulera vetenskaplig forskning och kliniska studier om Juvenile Batten Disease i Sverige och utlandet och att ekonomiskt stödja organisationer/föreningar samt familjer som har behov av anpassningar eller andra aktiviteter på grund av Juvenil Batten Disease. 

 

Läs mer

Ny 90-kontoinnehavare

November 9, 2016

STÖDKRIS har den 9 november 2016 beviljats 90-konto PG 900553-9 och BG 900-5539

 

Föreningens ändamål är att stödja Riksförbundet Kriminellas Revansch I Samhället (RIKSKRIS), i deras arbete för att hjälpa och stödja människor som lever eller levt ett liv i missbruk och kriminalitet.

Läs mer

Ny 90-kontoinnehavare

November 16, 2016

Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen har den 16 november 2016 beviljats 90-konto PG 900555-4 och BG 900-5554.

 

Stiftelsens ändamål är att främja undervisning och utbildning av barn och ungdomar genom stöd utöver den ordinarie undervisningen som förmedlas genom skola och gymnasium, att för behövande barn och ungdomar tillhandahålla medel för att ersätta särskilt anlitade, kvalificerade personer för att ge stöd och hjälp med studier utanför den ordinarie undervisningen som dessa barn får genom skola och gymnasium, läxhjälp.

Läs mer

Ny 90-kontoinnehavare

November 14, 2016

Insamlingsstiftelsen War Child har den 14 november 2016 beviljats 90-konto PG 900554-7 och BG 900-5547.

 

Stiftelsens ändamål är att lägga grunden för en fredlig framtid för barn och ungdomar genom att, direkt och/eller indirekt genom Stiching War Child erbjuda psykosocialt stöd, utbildning och skydd till barn i krigsdrabbade/konflikthärjade områden, att vara företrädare i Sverige för konfliktdrabbade barn och ungdomars rättigheter och intressen och att öka allmänhetens förståelse för nödvändigheten av detta arbete.

Läs mer

Ny 90-kontoinnehavare

December 2, 2016

Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden har den 1 december beviljats 90-konto PG 900552-1 och BG 900-5521.

 

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBT-organisationer i hela världen, liksom enskilda HBT-personer, företrädesvis i länder där HBT-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Läs mer

Sidor

Subscribe to RSS - Nya 90-kontohavare