90-konton

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen AAPKI Foundation

Org nr: 802425-1392
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)5795013069941032131124143
Eget kapital (tkr)286228185192313163939015
Kostnader / Totala intäkter i %218831914144202811
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %155107102905742813374141
KommentarStiftelsen har haft ringa intäkter under 2008 men kommer att öka insamlingarna under 2009.Stiftelsen har inte haft någon insamling bland allmänheten under 2009 då stiftelsen inte haft någon lokal organisationStiftelsen har reserverat medel för utdelning till ändamålet under kommande år.Stiftelsen har haft ringa intäkter under verksamhetsåret.Stiftelsen har högre administrationskostnader på grund av nya redovisningskrav, K3.
Kommentar

Nyckeltal för Afrikagrupperna

Org nr: 802007-2446
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)51 04950 36045 45743 81541 75949 18744 09050 85150 20753 797
Eget kapital (tkr)23 55624 07222 78420 57317 80918 39316 02913 50710 0419 846
Kostnader / Totala intäkter i %1010131316101010159
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %92919092908995959291
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Akademiska Sjukhusets Barnfond

Org nr: 802424-9289
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)4201245654465795281 657711994764
Eget kapital (tkr)219297387348335426610255603850
Kostnader / Totala intäkter i %3142253102335
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %34183831049973781336162
KommentarStiftelsen har reserverat medel för två långsiktiga projekt "Barnens trädgård" och"Barnens kulturrum". Stiftelsens insamlingsarbete är under uppbyggnad och därför har omfattande professionella tjänster tagits i anspråk.Stiftelsen låga ändamålsuppfyllelse under 2007 beror på att medel reserverats till långsiktiga insamlingsprojekt som Barnens trädgård och Barnens kulturrum. Medel som inte använts under 2011 har reserverats för ett projekt som fortsätter under 2012.Ansökningar om medel inkom för sent under 2014, dessa medel kommer att utbetalas under 2015.Stiftelsen har inte erhållit tillräckligt med ansökningar av medel.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden

Org nr: 845001-8844
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)7 43810 104 11 03412 68413 25914 53222 37630 62140 40837 340
Eget kapital (tkr)10 47810 10411 03411 61111 64714 95111 60912 32115 46615 943
Kostnader / Totala intäkter i %171724222321 19171520
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %103559276785095817881
KommentarSkälet till stiftelsens låga ändamålsutdelningen under 2007 var att fonden fick ett stor bidrag från Postkodlotteriet i slutet av året. Medlen kommer att delas ut under 2008.Stiftelsen fick större gåvor i slutet av året.
Kommentar

Nyckeltal för Barncancerfonden Norra

Org nr: 894002-4790
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)5 8642 9682 9082 14426603 7194 2553 9188 4573 662
Eget kapital (tkr)8 4899 5248 5748 9348 3858 5249 5039 35011 4609 224
Kostnader / Totala intäkter i %51219171815811513
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %5810797959775739870148
KommentarFöreningen har under 2006 fått ett osedvanligt stort arv.Föreningen har under 2012 mottagit ett stort arv. Föreningen har under 2014 mottagit ett stort arv.
Kommentar