90-konton

Nyckeltal för Amazon Watch Sverige

Org nr: 802488-8896
Organisationstyp: 
Ideell förening

År
Kommentar

Nyckeltal för PeaceWorks Sweden

Org nr: 817601-2519
Organisationstyp: 
Ideell förening

År
Kommentar

Nyckeltal för Sepsisfonden Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-8831
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År
Kommentar

Nyckeltal för Personskadeföreningen NRH, Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredningar & diagnos efter trauma

Org nr: 802496-4085
Organisationstyp: 
Ideell förening

År
Kommentar

Nyckeltal för Al Sham Relief Välgörenhet

Org nr: 802471-5685
Organisationstyp: 
Ideell förening

År
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Surgicon

Org nr: 802477-5309
Organisationstyp: 
Stiftelse

År
Kommentar

Nyckeltal för IOGT-NTO-rörelsen Ideell förening

Org nr: 802497-7434
Organisationstyp: 
Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar