90-konton

Nyckeltal för Nordisk Hjälp

Org nr: 802428-7636
Organisationstyp: 
Ideell förening

År200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)8752 6294 6536 5783 7974 1733 4713 4424 636
Eget kapital (tkr)3485493004370-7-12-15
Kostnader / Totala intäkter i %382114102114282531
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %329285878685747569
KommentarFöreningen bildades 2006 och beviljades 90-konto 2007.Skälet till låg ändamålsuppfyllelse är en oförutsedd engångskostnad.Organinsationen har expanderat kraftigt under året genom att nyanställt flera personer till de nya kontoren man öppnat.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen European MS Foundation (EMSF)

Org nr: 802425-4131
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)5849107190229283279408
Eget kapital (tkr)3350115175178524520729
Kostnader / Totala intäkter i %3843211018101310
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %01685476-196638
KommentarStiftelsen är nybildad och beviljades under 2008 90-konto. Årets överskott kommer att utdelas 2009.Stiftelsen beviljades 90-konto 2008. Under 2009 har stiftelsen haft ringa intäkter och endast nödvändiga kostnader.Siftelsen beviljades 90-konto 2008 och är fortfarande i uppstartskedet.Stiftelsen har reserverat medel för utdelning under kommmande år.Organisationen har reserverat medel för utdelning under kommande år.Organisationen har reserverat medel för utdelning under kommande år.Organisationen har reserverat medel för utdelning under kommande år.
Kommentar

Nyckeltal för Barnfondens Insamlingsstiftelse

Org nr: 846003-9020
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)55 68364 72371 40474 96677 69979 13687 08092 46489 674100 267
Eget kapital (tkr)3 7105 3935 2114 1664 8334 9535 5966 7117 8367 869
Kostnader / Totala intäkter i %1513161714161515215
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %84848584858484848685
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Friluftsfrämjandet

Org nr: 802003-0303
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)30 7182645826 24233 45633 09137 68938 446
Eget kapital (tkr)14 85415 58213 01115 92716 16518 04419 212
Kostnader / Totala intäkter i %1819119978
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %67789982918889
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Framtidsjorden

Org nr: 802400-5046
Organisationstyp: 
Ideell förening

År201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)6 1005 1687 0266 6137 1518 889
Eget kapital (tkr)347407485411482591
Kostnader / Totala intäkter i %464475
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1019295979294
Kommentar
Kommentar