90-konton

Nyckeltal för Barnfondens Insamlingsstiftelse

Org nr: 846003-9020
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)55 68364 72371 40474 96677 69979 13687 08092 46489 674100 267
Eget kapital (tkr)3 7105 3935 2114 1664 8334 9535 5966 7117 8367 869
Kostnader / Totala intäkter i %1513161714161515215
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %84848584858484848685
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Framtidsjorden

Org nr: 802400-5046
Organisationstyp: 
Ideell förening

År201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)6 1005 1687 0266 6137 1518 889
Eget kapital (tkr)347407485411482591
Kostnader / Totala intäkter i %464475
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1019295979294
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Barndiabetesfonden

Org nr: 822001-9072
Organisationstyp: 
Stiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)3 6015 8227 5929 5805 6706 5745 8278 41810 36412 653
Eget kapital (tkr)22 48323 43020 93326 17020 54218 50917 59720 08723 11325 834
Kostnader / Totala intäkter i %1319261717259697
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %97624860124100113787279
KommentarDe medel som inte utbetalts under 2007 från stiftelsen kommer att betalas ut under 2008.Skälet till att Stiftelsen under 2009 har låg ändamålsuppfyllelse är att stiftelsen fick större gåvor i slutet av året.Skälet till att Stiftelsen under 2009 har låg ändamålsuppfyllelse är att stiftelsen fick större gåvor i slutet av året.
Kommentar

Nyckeltal för Förbundet Djurens Rätt

Org nr: 802002-4496
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)30 06216 31116 49932 07825 63421 62219 94227 64728 13128 180
Eget kapital (tkr)30 86528 69717 17134 09141 44941 89146 37157 82463 74965 701
Kostnader / Totala intäkter i %17262515202018161615
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %509610547586776556484
KommentarFörbundets låga ändamålsuppfyllelse under 2006 beror på att förbundet fick ovanligt storaarv.Förbundet hade år 2007 högre kostnad för insamling och administration samt sämre försäljningsresultat än beräknat.Förbundet fick under 2009 ett osedvanligt stort arv.Förbundet fick ett större arv i december 2010.Förbundet ska under kommande år öka ändamålsuppfyllelsen.Förbundet erhöll ett stort arv under året.Förbundet har erhållit flera stora arv under året.
Kommentar

Nyckeltal för Centrum för rättvisa, en insamlingsstiftelse

Org nr: 802412-1215
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)5 4065 4716 4844 5436 9987 5066 115
Eget kapital (tkr)4 1194 595 4714 7716 1038 1977 523
Kostnader / Totala intäkter i %121210119815
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %888175105726596
KommentarStiftelsen fick in mer pengar än budgeterat.Stiftelsen fick in mer pengar än budgeterat.
Kommentar