90-konton

Nyckeltal för Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden

Org nr: 894001-4064
Organisationstyp: 
Stiftelse

År20112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)5041 3496201 517889
Eget kapital (tkr)10 92812 22312 45014 76314 816
Kostnader / Totala intäkter i %157251017
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %14744974079
KommentarStiftelsen har erhållit fler och större intäkter detta år än vad som budgeterats.Stiftelsen har erhållit fler och större intäkter detta år än vad som budgeterats.
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen för den Beridna Högvakten

Org nr: 802013-1671
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)5 7178 3616 5877 8639 0316 4015 8728 1477 0437 011
Eget kapital (tkr)31 82235 74036 35438 75442 37943 92145 48847 91148 90350 130
Kostnader / Totala intäkter i %13111213132016191423
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %56497265478286729785
KommentarFöreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar.Föreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar.Föreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar.Föreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar.Föreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar. Föreningen har haft större intäkter än vad som krävts under året. Föreningen medverkar till att finansiera inköp och utbildning av ca 90 stycken hästar samt ansvarar för huvuddelen av kostnaderna för driften av de hästar som ingår i den beridna garnisonstjänst som Försvarsmakten ansvarar för. De intäkter som inte använts under året reserveras för framtida investeringar som inköp av nya hästar och i övrigt i enlighet med ändamålsparagrafen i föreningens stadgar.
Kommentar

Nyckeltal för LHON Eye Society

Org nr: 802465-4041
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)4089552 463
Eget kapital (tkr)35466362
Kostnader / Totala intäkter i %15990
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %07860100
KommentarStiftelsen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under året samt konsoliderar sig detta år.Stiftelsen konsoliderar sig för att under 2016 genomföra ett större projekt.
Kommentar

Nyckeltal för Clowner utan Gränser

Org nr: 802402-6521
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)2 8642 9107 0505 3982 7804 3133 8996 4876 6208 378
Eget kapital (tkr)459436402379207140117414781510
Kostnader / Totala intäkter i %5366471371420
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %939895951029588898083
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Mercy Ships Sverige insamlingsstiftelse

Org nr: 802424-9396
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)751 1657851 0349729771 2547951 5812 855
Eget kapital (tkr)53843333423353904124035104
Kostnader / Totala intäkter i %24163735344228403727
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %59136567385461076370
KommentarStiftelsen beviljades 90-konto under 2006.Stiftelsen beviljades 90-konto under 2006. På grund av bl.a. osäkerhet både på börs och i valutahandeln har endast en mindre del förts över till ändamålet 2007 men resterande medel planeras att föras över under våren 2008.Insamlingskostnaderna är höga för stiftelsen på grund av att insamlingskostnaderna för 2007 inte har periodiserats utan betalades och bokfördes 2008Stiftelsen har under 2010 arbetat med en översyn av kostnaderna och minskat dessa.Stiftelsen har under året arbetat med att minska insamlings- och administrationskostnader och öka intäkterna.Stiftelsen har under året haft höga kostnader för att förstärka kännedomen om stiftelsen och därmed få större intäkter i framtiden.Stiftelsen har under året haft höga kostnader för att förstärka kännedomen om stiftelsen och därmed få större intäkter i framtiden. Den låga ändamålsuppfyllelsen förklaras av att organisationen erhöll ett större arv i slutet av året. Stiftelsen har genomfört organisationsförändringar som temporärt medfört högre kostnader.Stiftelsen fick större intäkter än budgeterat.Stiftelsen fick större intäkter än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen BarnSamariten

Org nr: 862000-4344
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)3 7094 0334 4243 8933 7464 4674 7004 9214 8426 178
Eget kapital (tkr)2 1462 3892 7952 3042 0471 5761 4631 6161 6101 481
Kostnader / Totala intäkter i %21181622211720191915
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %84777392879382788187
KommentarStiftelsen fick i slutet av år 2008 ett stort arv.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Amref Nordic

Org nr: 802009-6627
Organisationstyp: 
Stiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)1556939319032202 6132 8142 5381 35940
Eget kapital (tkr)4 1884 1593 382-228-774-55180228-53446
Kostnader / Totala intäkter i %391845322931012165636
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %32691365559665786411
KommentarStiftelsen har fått en testamentsgåva vars avkastning skall användas enbart till löpande kostnader för administration och marknadsföring.Avkastningen 2006 täckte förvaltningskostnaderna. Stiftelsen har avsatt medel för utdelning under senare år.Skälet till att Stiftelsen hade höga administrations-kostnaderna under 2008 var att stiftelsen firade 50 års jubileum.Stiftelsen får medel som är öronmärkta för administration.Stiftelsen satsade under 2010 på ökad marknadsföring. Kostnaderna kommer att minska under 2011.En större donation har erhållits under detta år.Stiftelsen har inte klarat nyckeltalen pga en organisationsförändring som medfört omstartskostnader.Stiftelsen har fått lägre intäkter än budgeterat samt haft oförutsedda personalkostnader.
Kommentar