90-konton

Nyckeltal för Stiftelsen Livets Ord

Org nr: 817602-1106
Organisationstyp: 
Stiftelse

År20112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)139 418153 906145 616140 102134 082
Eget kapital (tkr)62 42563 98368 05848 16951 525
Kostnader / Totala intäkter i %54555
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9095939594
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Plan International Sverige Insamlingsstiftelse

Org nr: 802404-9150
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)199 357212 751209 910215 817229 924246 690301 831302 865311 553429 163
Eget kapital (tkr)30 42117 02113 50922 17922 76214 06913 76414 58210 09912 212
Kostnader / Totala intäkter i %14161920171814151716
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %78928276838586858584
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Org nr: 802405-0406
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)2 8154293881 0131868624392783696271
Eget kapital (tkr)769186177280120203236193299173
Kostnader / Totala intäkter i %15821574623
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %105235988810782851027997
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för A World of Friends

Org nr: 814801-2324
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)5459051 0367087207569679178411 132
Eget kapital (tkr)10939034223724521327330669114
Kostnader / Totala intäkter i %136713768574
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8463861049498869212192
KommentarFöreningen har under 2007 haft lägre ändamålsuppfyllelse på grund av större gåvor och insamlingar under november och dec.
Kommentar

Sidor