90-konton

Nyckeltal för Stiftelsen World Childhood Foundation

Org nr: 802407-5346
Organisationstyp: 
Stiftelse

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)33 35338 34236 11232 34531 53517 19033 60030 34728 41930 70835 722
Eget kapital (tkr)87 77492 97075 61567 61349 14345 05747 37447 56647 66643 87445 506
Kostnader / Totala intäkter i %169111613171312172620
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7795120118871098086878777
KommentarStiftelsen har haft höga marknadsföringskostnader under året.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Indian Children - Birgitta Ekmans fond för barn i Indien

Org nr: 802426-0484
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 9572 3862 3063 0752 7872 906
Eget kapital (tkr)1 0901 6331 4101 003615957
Kostnader / Totala intäkter i %11661074
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %87701059610684
KommentarStiftelsen erhöll större gåvor i slutet av året.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond

Org nr: 893201-8768
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 0871 3807741 9497798336356102 0675851 609
Eget kapital (tkr)9 0919 1166 9869 0848 4687 841811011 6499 7789 5159 866
Kostnader / Totala intäkter i %881793216192282111
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %533997682121041311074815668
KommentarStiftelsen har låga ändamålskostnader 2006 p.g.a.dels stora finansiella intäkter, dels att antalet sökande till bidrag har varit få.Stiftelsen har under 2007 återfört en tidigare stor inbetalning därav den låga ändamålsuppfyllelsen. Stiftelsen planerar att under 2008 betala ut ett större forskningsstipendium Stiftelsen fick under 2009 ett osedvanligt stort arv. Återstoden kommer att utdelas under kommande år.Skälet till de höga kostnaderna under 2010 för stiftelsen är en extraordinär kostnad som avser flera år bakåt i tiden.Stiftelsen fick under 2009 ett osedvanligt stort arv. Återstoden kommer att utdelas under kommande år.Stiftelsen mottog ett större arv i slutet av 2017
Kommentar

Nyckeltal för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar

Org nr: 822002-5780
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 1641 1091 2889311 128
Eget kapital (tkr)10 22610 06611 4359 3258 574
Kostnader / Totala intäkter i %2521112524
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %959985118189
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Org nr: 802405-0406
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)2 8154293881 0131868624392783696271745
Eget kapital (tkr)769186177280120203236193299173173
Kostnader / Totala intäkter i %1582157462310
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %10523598881078285102799790
Kommentar
Kommentar