90-konton

Nyckeltal för Mercy Ships Sverige insamlingsstiftelse

Org nr: 802424-9396
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)751 1657851 0349729771 2547951 5812 855
Eget kapital (tkr)53843333423353904124035104
Kostnader / Totala intäkter i %24163735344228403727
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %59136567385461076370
KommentarStiftelsen beviljades 90-konto under 2006.Stiftelsen beviljades 90-konto under 2006. På grund av bl.a. osäkerhet både på börs och i valutahandeln har endast en mindre del förts över till ändamålet 2007 men resterande medel planeras att föras över under våren 2008.Insamlingskostnaderna är höga för stiftelsen på grund av att insamlingskostnaderna för 2007 inte har periodiserats utan betalades och bokfördes 2008Stiftelsen har under 2010 arbetat med en översyn av kostnaderna och minskat dessa.Stiftelsen har under året arbetat med att minska insamlings- och administrationskostnader och öka intäkterna.Stiftelsen har under året haft höga kostnader för att förstärka kännedomen om stiftelsen och därmed få större intäkter i framtiden.Stiftelsen har under året haft höga kostnader för att förstärka kännedomen om stiftelsen och därmed få större intäkter i framtiden. Den låga ändamålsuppfyllelsen förklaras av att organisationen erhöll ett större arv i slutet av året. Stiftelsen har genomfört organisationsförändringar som temporärt medfört högre kostnader.Stiftelsen fick större intäkter än budgeterat.Stiftelsen fick större intäkter än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen BarnSamariten

Org nr: 862000-4344
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)3 7094 0334 4243 8933 7464 4674 7004 9214 8426 178
Eget kapital (tkr)2 1462 3892 7952 3042 0471 5761 4631 6161 6101 481
Kostnader / Totala intäkter i %21181622211720191915
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %84777392879382788187
KommentarStiftelsen fick i slutet av år 2008 ett stort arv.
Kommentar

Nyckeltal för Clowner utan Gränser

Org nr: 802402-6521
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)2 8642 9107 0505 3982 7804 3133 8996 4876 6208 378
Eget kapital (tkr)459436402379207140117414781510
Kostnader / Totala intäkter i %5366471371420
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %939895951029588898083
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen The Chiparamba Foundation

Org nr: 802424-7002
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)401431446298595498173341197488
Eget kapital (tkr)28430232615410248-122-47-100117
Kostnader / Totala intäkter i %14111076517111710
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %5784851511031061826711046
KommentarStiftelsen beviljades 90-konto hösten 2005.Stiftelsen har mottagit större gåvor än budgeterat.Stiftelsen har mottagit större gåvor än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden

Org nr: 894001-4064
Organisationstyp: 
Stiftelse

År20112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)5041 3496201 517889
Eget kapital (tkr)10 92812 22312 45014 76314 816
Kostnader / Totala intäkter i %157251017
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %14744974079
KommentarStiftelsen har erhållit fler och större intäkter detta år än vad som budgeterats.Stiftelsen har erhållit fler och större intäkter detta år än vad som budgeterats.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Amref Nordic

Org nr: 802009-6627
Organisationstyp: 
Stiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)1556939319032202 6132 8142 5381 35940
Eget kapital (tkr)4 1884 1593 382-228-774-55180228-53446
Kostnader / Totala intäkter i %391845322931012165636
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %32691365559665786411
KommentarStiftelsen har fått en testamentsgåva vars avkastning skall användas enbart till löpande kostnader för administration och marknadsföring.Avkastningen 2006 täckte förvaltningskostnaderna. Stiftelsen har avsatt medel för utdelning under senare år.Skälet till att Stiftelsen hade höga administrations-kostnaderna under 2008 var att stiftelsen firade 50 års jubileum.Stiftelsen får medel som är öronmärkta för administration.Stiftelsen satsade under 2010 på ökad marknadsföring. Kostnaderna kommer att minska under 2011.En större donation har erhållits under detta år.Stiftelsen har inte klarat nyckeltalen pga en organisationsförändring som medfört omstartskostnader.Stiftelsen har fått lägre intäkter än budgeterat samt haft oförutsedda personalkostnader.
Kommentar

Nyckeltal för Amalgamskadefonden

Org nr: 817602-9562
Organisationstyp: 
Stiftelse

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)823521456432429431526518479413330
Eget kapital (tkr)30442046243439615228237043031091
Kostnader / Totala intäkter i %36385222258
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %102728899102103758185124158
KommentarSkälet till att stiftelsen hade en lägre ändamålsuppfyllelse under 2007 är att stiftelsen hade en större ändamålssatsning under 2006 (102 %), varför stiftelsen måste stärka likviditeten för att kunna driva angelägna frågor på längre sikt
Kommentar