90-konton

Nyckeltal för Project Playground

Org nr: 802450-8924
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2015
Totala Intäkter Netto(tkr)11 513
Eget kapital (tkr)6 882
Kostnader / Totala intäkter i %8
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %68
KommentarFöreningen är nybildad och erhäll sitt 90-konto i juni 2015 dessutom har föreningen mottagit en större donation.
Kommentar

Nyckeltal för Help Kurdistan Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-2842
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2015
Totala Intäkter Netto(tkr)142
Eget kapital (tkr)154
Kostnader / Totala intäkter i %13
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %84
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Trossamfundet Romersk-Katolska Kyrkan

Org nr: 252002-6531
Organisationstyp: 
Trossamfund

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)214 073236 401
Eget kapital (tkr)101 252109 839
Kostnader / Totala intäkter i %65
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9091
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Zonny

Org nr: 802477-7925
Organisationstyp: 
Stiftelse

År2015
Totala Intäkter Netto(tkr)68
Eget kapital (tkr)19
Kostnader / Totala intäkter i %74
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %109
KommentarStiftelsen är nybildad och har initialt höga administrativa kostnader.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen New Life Mission

Org nr: 802478-3410
Organisationstyp: 
Stiftelse

År2015
Totala Intäkter Netto(tkr)2 678
Eget kapital (tkr)970
Kostnader / Totala intäkter i %9
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %77
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden

Org nr: 802422-2393
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2015
Totala Intäkter Netto(tkr)85
Eget kapital (tkr)24
Kostnader / Totala intäkter i %8
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %91
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Levande Familjer

Org nr: 802403-7866
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2015
Totala Intäkter Netto(tkr)1 988
Eget kapital (tkr)719
Kostnader / Totala intäkter i %23
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %78
Kommentar
Kommentar