90-konton

Nyckeltal för Suicidprevention i Väst

Org nr: 857208-8964
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)9529552 5953 0652 2503 0473 368
Eget kapital (tkr)611342375916270249435
Kostnader / Totala intäkter i %22251112151111
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9010388711149083
KommentarMedel som inte använts under 2012 har reserverats för ett projekt som fortsätter under 2013.
Kommentar

Nyckeltal för Barnen Framför Allt - Adoptioner

Org nr: 852000-3693
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)18 57619 54017 47621 716
Eget kapital (tkr)3 0788 9248 13712 217
Kostnader / Totala intäkter i %1910138
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %82889473
KommentarFöreningen har gjort en ändrad bedömning avseende när i tiden och kostnden uppstår under adoptionsprocessen.
Kommentar

Nyckeltal för Synskadades Stiftelse

Org nr: 802007-2958
Organisationstyp: 
Stiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)3 15912 667022 641101 38914 5856 06224 00220 38029 500
Eget kapital (tkr)285 299333 906274 427283 996372 748369 236361 973392 724414 083321 715
Kostnader / Totala intäkter i %1941062103910129
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %761220441185216598058
KommentarInga nyckeltal visas 2008 för stiftelsen. Skälet till detta är att stiftelsen är moderstiftelse i en koncern med flera dotteraktiebolag. Koncernen har gått med förlust och de övriga verksamhetsintäkterna varit negativt, varför dessa och räntekostnaderna har överstigit intäkterna vilket medfört ett negativt resultat. Stiftelsen har utbetalt 12,7 miljoner kr till ändamålet och haft administrationskostnader om 1,5 milj. kr.Nyckeltal för 2009 ger inte en rätt bild av stiftelsen. Skälet till detta är att stiftelsen är moderstiftelse i en koncern med flera dotteraktiebolag. Stiftelsen har utbetalt 9,9 miljoner kr till ändamålet och haft administrationskostnader om 1,3 milj. kr.Nyckeltal för 2010 ger inte en rätt bild av stiftelsen. Skälet till detta är att stiftelsen är moderstiftelse i en koncern med flera dotteraktiebolag. Om man bortser ifrån dotterbolagen klarar stiftelsen Svensk Insamlingskontrolls nyckeltal.Man har bland annat under året erhållit villkorade donationer som man ej hunnit förbruka samt ett negativt netto av fastighetsförvaltningen. Man har erhållit ett stort netto överskott av fastighetsförvaltningen. Man har erhållit en villkorad donation under året.
Kommentar

Nyckeltal för Compassion Sverige

Org nr: 802467-9956
Organisationstyp: 
Ideell förening

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)2 1135 8808 734
Eget kapital (tkr)108587740
Kostnader / Totala intäkter i %576553
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %352745
KommentarI och med att Compassion Sverige är i ett uppstartskede så tillför moderorganisationen, Compassion International, medel för att organisationen redan under uppstarten ska kunna driva organisationen professionellt och upprätthålla hög kvalitet när det gäller administration, redovisning, system mmFöreningen är fortfarande i uppstartsskede.Föreningen är fortfarande i uppstartsskede.
Kommentar

Nyckeltal för FVBU, Föreningen för Vård och Fostran av barn och ungdom

Org nr: 825000-6197
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)22 73623 91927 93926 93830 26032 84733 89134 96738 83441 338
Eget kapital (tkr)9 8528 77110 7189 94315 56816 42417 61718 77820 87822 811
Kostnader / Totala intäkter i %2210111110
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9810292102989596959294
Kommentar
Kommentar