90-konton

Nyckeltal för Hörselskadades Riksförbund

Org nr: 802004-4510
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)65 42468 72668 84666 32965 44368 21467 11069 43069 18170 060
Eget kapital (tkr)12 21120 87422 58923 43722 72422 81718 07619 99526 80225 748
Kostnader / Totala intäkter i %32242223232525242325
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %57627576787582736776
KommentarRiksförbundet har under 2006 arbetat för att få ner insamlingskostnaderna bl.a. genom att använda andra insamlingsformer. Avsättningar har gjorts under 2006 för stora ändamålssatsningar under 2008.Riksförbundet har under 2007 reserverat medel som ska delas ut 2008, då stora satsningar skall göras t.ex. på Hörsellinjen och forskning.Riksförbundet erhöll ett stort arv i slutet av året.Riksförbundet erhöll ett stort arv i slutet av året.
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Afrikas Barn, FAB

Org nr: 857210-1361
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)3 0233 1453 8274 4144 1593 5924 0133 7222 6963 253
Eget kapital (tkr)-198-517-441-314-3663200-294-29335
Kostnader / Totala intäkter i %15232117141817202314
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %81887780797980937675
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Diakonia

Org nr: 802017-3517
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)351 893379 987367 243384 586389 403402 722422 293473 654453 034462 510
Eget kapital (tkr)49 17755 02055 76769 82484 18989 79798 660102 053102 55589 722
Kostnader / Totala intäkter i %8876776778
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %89909291919191939395
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Sightsavers International, Sverige

Org nr: 802477-8188
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20142015
Totala Intäkter Netto(tkr)10 39518 860
Eget kapital (tkr)731
Kostnader / Totala intäkter i %8669
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1431
KommentarStiftelsen är nybildad och beviljades 90-konto under 2014.Stiftelsen har stora initiala kostnader för att marknadsföra sig.
Kommentar

Nyckeltal för Hjärtebarnsförbundet

Org nr: 802013-1952
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)4 6635 2786 3786 1327 2947 2947 0407 3849 0179 911
Eget kapital (tkr)2 1831 9212 1082 0232 2382 2381 9851 8102 1953 035
Kostnader / Totala intäkter i %35252120272225211815
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %63797382717381827877
KommentarUnder 2006 har föreningen bedrivit färre och mindre omfattande projekt än tidigare, vilket medför att kostnaden för personal som normalt arbetar med ändamålet nu bokförts som administrativ, vilket förklarar nyckeltalen för året.Under 2008 insamlade förbundet mer medel än budgeterade, speciellt i slutet av året. Förbundet räknar med att dela ut dessa medel under 2009.Förbundet har under 2010 haft nyrekrytering av personal och investerat i ett nytt insamlingsregister, vilket har lett till ökade insamlings- och informationskostnader av engångskaraktär. Ändamålskostnaderna har varit mindre under 2010 på grund av att det inkommit för få forskningsansökningar.Förbundet har haft för få ansökningar under året.
Kommentar