90-konton

Nyckeltal för Help Kurdistan Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-2842
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)142292
Eget kapital (tkr)154174
Kostnader / Totala intäkter i %1310
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8484
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Trossamfundet Romersk-Katolska Kyrkan

Org nr: 252002-6531
Organisationstyp: 
Trossamfund

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)214 073236 401
Eget kapital (tkr)101 252109 839
Kostnader / Totala intäkter i %65
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9091
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Zonny

Org nr: 802477-7925
Organisationstyp: 
Stiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)6856
Eget kapital (tkr)19-22
Kostnader / Totala intäkter i %7477
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %10996
KommentarStiftelsen är nybildad och har initialt höga administrativa kostnader.Stiftelsen är uppstartsfasen.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen New Life Mission

Org nr: 802478-3410
Organisationstyp: 
Stiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)2 6783 179
Eget kapital (tkr)970672
Kostnader / Totala intäkter i %912
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %77101
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden

Org nr: 802422-2393
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)85116
Eget kapital (tkr)2429
Kostnader / Totala intäkter i %87
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9190
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Levande Familjer

Org nr: 802403-7866
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 9881 811
Eget kapital (tkr)719673
Kostnader / Totala intäkter i %2322
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %7881
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen Alla Kvinnors Hus

Org nr: 802016-5463
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)13 12815 439
Eget kapital (tkr)5 7396 151
Kostnader / Totala intäkter i %44
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9596
Kommentar
Kommentar