90-konton

Nyckeltal för Ro för Livet

Org nr: 802449-5726
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)247344
Eget kapital (tkr)2169
Kostnader / Totala intäkter i %74
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %11982
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Reportrar utan Gränser

Org nr: 802400-5418
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2015
Totala Intäkter Netto(tkr)2 902
Eget kapital (tkr)368
Kostnader / Totala intäkter i %25
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %101
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stödföreningen för Martaskolan i Uganda

Org nr: 802411-0333
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2015
Totala Intäkter Netto(tkr)168
Eget kapital (tkr)27
Kostnader / Totala intäkter i %10
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %93
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Svenska Hästars Värn

Org nr: 872800-5151
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2015
Totala Intäkter Netto(tkr)1 116
Eget kapital (tkr)2 707
Kostnader / Totala intäkter i %13
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %41
KommentarFöreningen erhöll sitt 90-konto under 2015 och konsoliderar för framtida behov.
Kommentar

Nyckeltal för EFI Fadder Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-1281
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2015
Totala Intäkter Netto(tkr)4 980
Eget kapital (tkr)1 153
Kostnader / Totala intäkter i %2
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %80
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen ChildFriend

Org nr: 802478-1505
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 441927
Eget kapital (tkr)85156
Kostnader / Totala intäkter i %2523
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %6970
KommentarFöreningen erhöll sitt 90-konto under slutet av 2014. 2015 är föreningens första verksamhetsår. Haft stora initiala kostnader.Föreningen är i uppstartsskede
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Hope For Children Tanzania

Org nr: 802425-5757
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)513488
Eget kapital (tkr)504602
Kostnader / Totala intäkter i %36
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %12574
KommentarFörklaring till låg ändamålsuppfyllelse är att man har gjort ett uppehåll i ett av de projekt man driver.
Kommentar