90-konton

Nyckeltal för Kostfonden

Org nr: 802489-3532
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2015
Totala Intäkter Netto(tkr)568
Eget kapital (tkr)50
Kostnader / Totala intäkter i %14
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %106
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Brödet

Org nr: 802401-2844
Organisationstyp: 
Stiftelse

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 6041 014
Eget kapital (tkr)241164
Kostnader / Totala intäkter i %22
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %93105
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Human Bridge Stiftelse

Org nr: 802477-8238
Organisationstyp: 
Stiftelse

År20142015
Totala Intäkter Netto(tkr)140 000139 238
Eget kapital (tkr)11 18211 613
Kostnader / Totala intäkter i %33
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9696
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för The Perfect World Foundation

Org nr: 802453-0530
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20142015
Totala Intäkter Netto(tkr)2 937208
Eget kapital (tkr)2 630718
Kostnader / Totala intäkter i %04
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %101014
KommentarFöreningen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2014. Utbetalning kommer att ske under 2015.
Kommentar

Nyckeltal för RFSU Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-0697
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)13262489
Eget kapital (tkr)8488443
Kostnader / Totala intäkter i %38252163
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0429391
KommentarStiftelsen är nybildad och beviljades 90-konto under 2014.Stiftelsen är under uppbyggnad.Stiftelsen är under uppbyggnad.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Skiers Left - Mikaelas minne

Org nr: 802477-8352
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20142015
Totala Intäkter Netto(tkr)5858
Eget kapital (tkr)11598
Kostnader / Totala intäkter i %4862
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %12167
KommentarStiftelsen är nybildad och har stora initialkostnader.Stiftelsen har stora initiala kostnader för att marknadsföra sig.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige

Org nr: 802477-9269
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20142015
Totala Intäkter Netto(tkr)27 93141 328
Eget kapital (tkr)-338-378
Kostnader / Totala intäkter i %6470
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3730
KommentarStiftelsen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2014 samt har haft stora initialkostnader.Stiftelsen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2014 samt har haft stora initialkostnader.
Kommentar