90-konton

Nyckeltal för The Perfect World Foundation

Org nr: 802453-0530
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20142015
Totala Intäkter Netto(tkr)2 937208
Eget kapital (tkr)2 630718
Kostnader / Totala intäkter i %04
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %101014
KommentarFöreningen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2014. Utbetalning kommer att ske under 2015.
Kommentar

Nyckeltal för RFSU Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-0697
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)13262489
Eget kapital (tkr)8488443
Kostnader / Totala intäkter i %38252163
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0429391
KommentarStiftelsen är nybildad och beviljades 90-konto under 2014.Stiftelsen är under uppbyggnad.Stiftelsen är under uppbyggnad.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Skiers Left - Mikaelas minne

Org nr: 802477-8352
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20142015
Totala Intäkter Netto(tkr)5858
Eget kapital (tkr)11598
Kostnader / Totala intäkter i %4862
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %12167
KommentarStiftelsen är nybildad och har stora initialkostnader.Stiftelsen har stora initiala kostnader för att marknadsföra sig.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige

Org nr: 802477-9269
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20142015
Totala Intäkter Netto(tkr)27 93141 328
Eget kapital (tkr)-338-378
Kostnader / Totala intäkter i %6470
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3730
KommentarStiftelsen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2014 samt har haft stora initialkostnader.Stiftelsen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2014 samt har haft stora initialkostnader.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Interpeace Sweden

Org nr: 802477-9277
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År20142015
Totala Intäkter Netto(tkr)3 0353 119
Eget kapital (tkr)1 8811 027
Kostnader / Totala intäkter i %4743
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %5387
KommentarStiftelsen är nybildad i mars 2014 och är i uppstartsfas.Stiftelsen är nybildad i mars 2014 och är i uppstartsfas.
Kommentar

Nyckeltal för Flimo.se

Org nr: 802460-7494
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20142015
Totala Intäkter Netto(tkr)302843
Eget kapital (tkr)-129-167
Kostnader / Totala intäkter i %1211
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %13193131
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Emmaus Stockholm

Org nr: 802016-9846
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20142015
Totala Intäkter Netto(tkr)3 4473 485
Eget kapital (tkr)10 74410 130
Kostnader / Totala intäkter i %2529
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %6089
KommentarOrganisationen erhöll sina 90-konton i maj 2014. Under året har organisationen blivit ålagd att betala moms för seconhand som medfört extra arbete. vilket gjort att administrationskostnaderna ökade.
Kommentar