90-konton

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Ankaret

Org nr: 875002-7800
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)2 5323 4104 1804 912 6 081 7 2506 5336 15510 0767 836
Eget kapital (tkr)5474541 0911 5812 1012 9803 1412 4693 0271 334
Kostnader / Totala intäkter i %1120111155
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %106102839091879611090116
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Kampi Ya Moto:s Barn

Org nr: 802435-8619
Organisationstyp: 
Ideell förening

År20082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)297438536962592535711525
Eget kapital (tkr)42100223463502498574471
Kostnader / Totala intäkter i %23211122
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %97837665929988118
KommentarFöreningen fick större intäkter än som budgeterats.
Kommentar

Nyckeltal för Melissafonden insamlingsstiftelse

Org nr: 802411-8898
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)3954626758161 3311 7821 9802 1962 0052 008
Eget kapital (tkr)2462564425155938971 2171 4881 8492 171
Kostnader / Totala intäkter i %91281215111010108
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %78856579797274777276
KommentarStiftelsen har under 2008 reserverat medel som en buffert ifall alla lägenheter inte blir uthyrda.Stiftelsen har 2011 reseverat medel för större underhåll under 2012.Stiftelsen har erhållit större intäkter än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen för MS Forskning

Org nr: 802426-2654
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)154128295256607624
Eget kapital (tkr)109532 9183 0863 3344 029
Kostnader / Totala intäkter i %298526181517
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0595139092
KommentarStiftelsen för är nybildad och beviljades 90-konto 2010.Stiftelsen är nybildad och hade under 2011 en reklamkampanj som misslyckades.Stiftelsen har erhållit en stor donation där endast avkastningen av donation får användas.Stiftelsen har erhållit en stor donation där endast avkastningen av donation får användas.Stiftelsen har erhållit en stor donation där endast avkastningen av donation får användas.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Naturarvet

Org nr: 802424-1393
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)5731491 2331 9665251 0997431 0478702 331
Eget kapital (tkr)56853174043452592271443146
Kostnader / Totala intäkter i %246899572953253718
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1055741062633162776776
KommentarUnder 2006 har det förelegat svårigheter att hitta ett lämpligt skogsområde att köpa in, därför är ändamåls-uppfyllelsen låg under 2006. Stiftelsen har påbörjat ett samarbete medSkogsstyrelsen, vilket kommer att underlätta arbeteti framtiden.Stiftelsen har höga kostnader på grund av en återbetalning till Naturvårdsverket som varit intäktsförd tidigare år. Stiftelsen har ej uppnått 75% i ändamålsutbetalning då det inte funnits tillräckligt med lämplig skog att köpa in.Stiftelsen har under 2008 inköpt en skogsfastighet men endast bokfört handpenningen som ändamålskostnad.Stiftelsen har under 2010 investerat i ett mer omfattande insamlingsprogram och anställt personal. Stiftelsen letar efter en konkret skog och räknar med att först hösten 2011 kunna investera i ny skog.Stiftelsen har under 2011 investerat i ett mer omfattande ekonomi- och insamlingssystem. Processen att köpa skog är lång men i februari 2012 har ett köpekontrakt tecknats om inköp av ny skog.Stiftelsen har haft större kostnader för insamlingsverksamheten under året.Stiftelsen har konsoliderat sitt kapital för att kunna köpa skog under kommande år.
Kommentar