90-konton

Nyckeltal för Melissafonden insamlingsstiftelse

Org nr: 802411-8898
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)3954626758161 3311 7821 9802 1962 0052 008
Eget kapital (tkr)2462564425155938971 2171 4881 8492 171
Kostnader / Totala intäkter i %91281215111010108
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %78856579797274777276
KommentarStiftelsen har under 2008 reserverat medel som en buffert ifall alla lägenheter inte blir uthyrda.Stiftelsen har 2011 reseverat medel för större underhåll under 2012.Stiftelsen har erhållit större intäkter än budgeterat.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen för MS Forskning

Org nr: 802426-2654
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)154128295256607624
Eget kapital (tkr)109532 9183 0863 3344 029
Kostnader / Totala intäkter i %298526181517
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0595139092
KommentarStiftelsen för är nybildad och beviljades 90-konto 2010.Stiftelsen är nybildad och hade under 2011 en reklamkampanj som misslyckades.Stiftelsen har erhållit en stor donation där endast avkastningen av donation får användas.Stiftelsen har erhållit en stor donation där endast avkastningen av donation får användas.Stiftelsen har erhållit en stor donation där endast avkastningen av donation får användas.
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Naturarvet

Org nr: 802424-1393
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)5731491 2331 9665251 0997431 0478702 331
Eget kapital (tkr)56853174043452592271443146
Kostnader / Totala intäkter i %246899572953253718
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1055741062633162776776
KommentarUnder 2006 har det förelegat svårigheter att hitta ett lämpligt skogsområde att köpa in, därför är ändamåls-uppfyllelsen låg under 2006. Stiftelsen har påbörjat ett samarbete medSkogsstyrelsen, vilket kommer att underlätta arbeteti framtiden.Stiftelsen har höga kostnader på grund av en återbetalning till Naturvårdsverket som varit intäktsförd tidigare år. Stiftelsen har ej uppnått 75% i ändamålsutbetalning då det inte funnits tillräckligt med lämplig skog att köpa in.Stiftelsen har under 2008 inköpt en skogsfastighet men endast bokfört handpenningen som ändamålskostnad.Stiftelsen har under 2010 investerat i ett mer omfattande insamlingsprogram och anställt personal. Stiftelsen letar efter en konkret skog och räknar med att först hösten 2011 kunna investera i ny skog.Stiftelsen har under 2011 investerat i ett mer omfattande ekonomi- och insamlingssystem. Processen att köpa skog är lång men i februari 2012 har ett köpekontrakt tecknats om inköp av ny skog.Stiftelsen har haft större kostnader för insamlingsverksamheten under året.Stiftelsen har konsoliderat sitt kapital för att kunna köpa skog under kommande år.
Kommentar

Nyckeltal för Svenska Sällskapet för Medicinsk forskning

Org nr: 815200-8317
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)64 09628 360111 14582 97870 808108 68281 20445 10457 175121 924
Eget kapital (tkr)622 898683 823648 149803 456911 439905 5331 005 8721 032 2751 049 7091 178 091
Kostnader / Totala intäkter i %6144775714116
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1729132061303611510771
KommentarSkälet till den låga ändamålsutdelningen 2006 för föreningen är att sällskapetlagt gåvor över 50 000 kr till kapitalet om det inteframgår specifikt att donationen skall utbetalas.Skälet till den låga ändamålsutdelningen 2007 för föreningen är att sällskapet lagt gåvor över 50 000 kr till kapitalet om det inte framgår specifikt att donationen skall utbetalas.Skälet till att ändamålsutdelningen är låg är att föreningen lägger donationer över 5 milj. kr till kapitalet.Skälet till den låga ändamålsuppfyllningen är att föreningen får stora testamentsgåvor med förbehåll att de ska läggas till kapitalet eller användas till forskning inom ett specifikt område.Skälet till den låga ändamålsuppfyllningen är att föreningen får stora testamentsgåvor med förbehåll att de ska läggas till kapitalet eller användas till forskning inom ett specifikt område.Skälet till den låga ändamålsuppfyllningen är att föreningen får stora testamentsgåvor med förbehåll att de ska läggas till kapitalet eller användas till forskning inom ett specifikt område.Skälet till den låga ändamålsuppfyllningen är att föreningen får stora testamentsgåvor med förbehåll att de ska läggas till kapitalet eller användas till forskning inom ett specifikt område.Föreningen erhöll en stor donation under året.
Kommentar

Nyckeltal för Föreningen för Fairtrade

Org nr: 802402-5143
Organisationstyp: 
Ideell förening

År201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)6 2878 3239 898
Eget kapital (tkr)2 6304 7632 425
Kostnader / Totala intäkter i %161211
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9363113
KommentarFöreningen har mottagit bidrag som är ändamålsbestämda, medel kommer att användas till ändamålet under 2015.
Kommentar