90-konton

Nyckeltal för Scouterna

Org nr: 802006-2942
Organisationstyp: 
Ideell förening

År201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)63 72084 847103 307
Eget kapital (tkr)15 12916 13114 680
Kostnader / Totala intäkter i %1876
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %839396
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för BLLF Sweden

Org nr: 802016-0100
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)1 6741 4661 3551 6651 2661 4942 6522 8482 7643 052
Eget kapital (tkr)1 2551 2761 3111 4371 6551 5631 5431 4501 2971 003
Kostnader / Totala intäkter i %122 2342212
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %10197969180999899102110
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond

Org nr: 802477-6067
Organisationstyp: 
Insamlingsstiftelse

År201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)347335141
Eget kapital (tkr)153338323
Kostnader / Totala intäkter i %534154
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3457
KommentarStiftelsen är nybildad och har haft startkostnader för bl. a. marknadsföring av stiftelsen.Stiftelsen är nybildad och har haft startkostnader för bl. a. marknadsföring av stiftelsen.Året är belastat med engångskostnader samt att intäkterna har minskats mot föregående år.
Kommentar

Nyckeltal för Mission Aviation Fellowship, MAF-Sweden

Org nr: 822001-7506
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)1 4212 8883 0323 2733 8445 9905 9946 3176 7037 735
Eget kapital (tkr)237367158343-14111653820848983
Kostnader / Totala intäkter i %14112444401713151718
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %83848250607678828281
KommentarFöreningen har under sista halvåret 2009 gjort en extra satsning för att öka intäkterna.Föreningen satsade 2009-2010 på att marknadsföra sig med ökad personal, men har nu minskat personalstyrkan.
Kommentar

Nyckeltal för Stiftelsen Blodcancerfonden

Org nr: 802013-4709
Organisationstyp: 
Stiftelse

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)8299121 0011 1789371 2691 2391 6731 6631 664
Eget kapital (tkr)4 5074 1024 6643 6014 1304 8363 4034 1644 6642 801
Kostnader / Totala intäkter i %17162024221724212030
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %341262716622271923568194
KommentarStiftelsen fick två stora arv under hösten 2006som inte hunnits dela ut under året.Stiftelsen delar ut stora forskningsanslag och kompetensutvecklingsstipendier varför årets intäkter reserverats för utdelning 2009.De medel som stiftelsen inte delats ut under 2010 kommmer att delas ut under kommande år.Stiftelsen delar inte ut större forskningsbidrag varje år.Stiftelsen delar inte ut större forskningsbidrag varje år.Stiftelsen delar inte ut större forskningsbidrag varje år.
Kommentar

Nyckeltal för Palestinagrupperna i Sverige

Org nr: 802009-9258
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)1 06422 07540 20025 43823 73222 2453 9734 1465 2734 978
Eget kapital (tkr)5383 1319631 2311 0631 0441 3381 3731 5031 571
Kostnader / Totala intäkter i %518131417664
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %869614386879986949294
Kommentar
Kommentar

Nyckeltal för Kristna Fredsrörelsen

Org nr: 826000-8696
Organisationstyp: 
Ideell förening

År2006200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)17 66317 28316 46714 40415 03117 35817 87418 45917 82018 148
Eget kapital (tkr)1 8682 3481 5602 2332 2371 7662 0012 7982 8963 086
Kostnader / Totala intäkter i %991110331224
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %909089909710197949795
Kommentar
Kommentar