90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 418 aktiva Organisationer

 • Svensk-Litauiska lokalföreningen i Kristianstad
  Ideell förening
  Org nr: 838201-6825
  900548-9
  900-5489
  Telefon: 044-10 08 55

  Svensk-Litauiska Lokalföreningen i Kristianstad har till ändamål att främja goda kontakter mellan Sverige och Litauen genom att informations- och opinionsbildning stödja utvecklingen av den ideella verksamheten i Litauen, att verka för att allmänheten i respektive land får ökad kunskap om  och ömsesidig förståelse för länderna, att stödja enskilda medlemmars eller medlemsgruppers kontakt- och projektverksamhet med motsvarande personer eller grupper i Litauen. 

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Second hand
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Insamlingsstiftelsen ChildFriend
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802478-1505
  900426-8
  900-4268
  Telefon: 0733-581984

  Stiftelsen har som ändamål att utifrån FN:s barnkonvention och den kristna värdegrunden skydda barn ifrån och förhindra att de utsätts för prostitution, sexuella övergrepp, våld, droger, fängelse, utanförskap eller annat lidande som påverkar barnets livssituation.

  För att uppfylla ändamålet skall stiftelsen eller genom den Thailändska stiftelsen BaanChivitMai Foundation och andra organisationer i Sydosasien bygga och driva hem där barn kan växa upp, medverka till att barnen får utbildning och/eller arbete, starta och driva inkomstgenererande aktiviteter med syfte att finansiera dessa verksamheter.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Trafficking
 • FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden
  Ideell förening
  Org nr: 802422-2393
  900459-9
  900-4599
  Telefon: 040-497 969
  Hemsida: www.ftms.se
  FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden är en biståndsorganisation på kristen värdegrund som bedriver fadder och hjälpverksamhet samt koordinerar missionsverksamhet inom Filippinerna.
   
  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Religiöst arbete/Mission
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
 • Levande Familjer
  Ideell förening
  Org nr: 802403-7866
  900457-3
  900-4573
  1239004573
  Telefon: 08-411 28 38

  Levande Familjer är en förening (riksorganisation) vars uppgift är att stödja, inspirera och hjälpa familjer att på kristen grund förbli och utvecklas som familj - mamma, pappa och barn samt ensamföräldrar med barn. Detta skall ske genom olika aktiviteter som bedrivande av familjemottagningar, kurser och konferenser, spridande av för ändamålet relevant litteratur, läger och events.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  Område:
  • Anhörigstöd
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till enskilda
  • Kvinnor
  • Telefonjour
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Volontärer
  • Vuxna
 • MOD - Mer organdonation
  Ideell förening
  Org nr: 802465-1591
  900394-8
  900498-7 OCR
  900-3948
  900-4987 OCR
  1239003948
  Telefon: 070-200 40 28

  Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att verka för utvecklingen av organdonation i Sverige, samt att genom olika arrangemang och aktiviteter främja organdonation och patientutbildningar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Rehabilitering
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Stödföreningen för Martaskolan i Uganda
  Ideell förening
  Org nr: 802411-0333
  900440-9
  900-4409
  Telefon: 0733-22 99 60

  Stödföreningen för Martaskolan i Uganda är en ideell förening, vars syfte är att samla in pengar till och på annat sätt hjälpa till att driva Martaskolan / Mata Orphanage School i Uganda.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Fadderverksamhet
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Volontärer
 • Kostfonden
  Ideell förening
  Org nr: 802489-3532
  900424-3
  900-4243
  Telefon: 070-144 1510

  Kostfonden är en ideell förening som har till uppgift att verka för att öka den vetenskapligt underbyggda kunskapen inom klinisk nutrition, d.v.s. beträffande kostens påverkan på människors hälsa och sjukdom huvudsakligen genom att stödja, organisera och samordna kostforskning. Föreningen ämnar initiera och stödja kliniska vetenskapliga studier där kostens inverkan på en eller flera av följande sjukdomar utvärderas: Typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer, demens, fibromyalgi, gikt, polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), barnlöshet, akne, allergi, astma, irritabel tarm, funktionella buksmärtor, magsår, förstoppning, hemorrojder, åderbråck, tarmfickor, tarminflammationer som ulcerös kolit och Crohns sjukdom, celiaki, glutenkänslighet utan celiaki, typ 1-diabetes, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism, migrän, ätstörningar och epilepsi. Studiernas syfte ska vara att utvärdera om en viss diet eller olika komponenter i kosten kan motverka sjukdom.

  Verksam i:
  • Europa
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  Område:
  • Äldre
  • Vuxna
  • Ungdom
  • Kvinnor
  • Barn
 • Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-9269
  900372-4
  900385-6
  900-3724
  900-3856
  Telefon: 08-411 88 22
  Hemsida: www.oxfam.se
  E-post: info@oxfam.se

  Stiftelsen ändamål är att skapa medvetenhet om människor som lever i fattigdom och drabbas av orättvisor, att fostra medborgare genom att föra samman och mobilisera människor genom kampanjer och samla in medel till projekt och program som hålls av Oxfam och Oxfam Novib för att stärka fattiga och marginaliserade människor och då särskilt kvinnor, i syfte att skapa en rättvis värld utan fattigdom.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Miljö/Natur
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  • Information- och Opinionsbildning
  • Hälsovård
  • Hållbar utveckling
  • Hjälpverksamhet
  • HIV/AIDS
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  Område:
  • Äldre
  • Vuxna
  • Volontärer
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Utbildning - yrkes
  • Utbildning - grund
  • Ungdom
  • Skyddat boende
  • Rättshjälp
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Kvinnor
  • Katastrofhjälp
  • Jämställdhet
  • Jordbruk
  • Hjälp till självhjälp
  • Hemlösa
  • Föräldralösa barn
  • Förebyggande arbete
  • Flyktingar
  • Familjer
  • Barn
 • Svenska Epilepsiförbundet
  Ideell förening
  Org nr: 802006-7750
  900411-0
  Telefon: 08-669 41 06

  Svenska Epilepsiförbundet (SEF) är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt och religiöst obundet förbund med uppgift att som organisation stödja och ta initiativ som gagnar personer med epilepsi och deras anhöriga samt tillvarata deras intressen.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Neurologiska sjukdomar
  • Information- och Opinionsbildning
  • Funktionsnedsättning
  • Forskning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  Område:
  • Äldre
  • Vuxna
  • Volontärer
  • Verksamhet för sjuka
  • Ungdom
  • Kvinnor
  • Hjälp till självhjälp
  • Familjer
  • Barn
 • Palestinagrupperna i Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802009-9258
  901157-8
  Telefon: 08-641 72 88

  Föreningens ändamål är att samla en bred opinion för det palestinska folkets rättigheter. Föreningen lämnar också bistånd som stödjer det palistinska folkets strävan eller oberoende och demokrati (benämnd Palestinainsamlingen).

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  • Utbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Kultur
  • Information- och Opinionsbildning
  • Hälsovård
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Forskning
  • Diabetes
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Antivåld/antimobbning
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer

Pages