Statistik över insamling

Utifrån organisationernas årliga rapportering sammanställer Svensk Insamlingskontroll statistik över 90-kontoorganisationernas insamling. Här redovisas utvecklingen av insamlade medel från allmänheten, företag, myndigheter och organisationer. Vidare redovisas nyckeltalsdiagram med flerårsöversikt (10 år), statistik över de största organisationernas intäktsutfall och nyckeltal per ändamålsområde.

Statistiken bygger på de standardiserade redovisningar, (enligt rapportpaketet) som respektive organisation varje år ska lämna in till Svensk Insamlingskontroll för årlig granskning. Det finns också statistiska uppgifter om varje organisations årliga nyckeltal m.m. att hitta under fliken 90-konton. 
 
Viss statistik på engelska finns att hitta på den engelska sidan.
 
 

Bifogade dokument: