Insamlingsstatistik

Här redovisas den senaste ekonomiska sammanställningen över aktuell statistik för 90-konto organisationernas utveckling.
 

Vidare redovisas nyckeltalsdiagram med flerårsöversikt (10 år), statistik över de största organisationernas intäktsutfall och nyckeltal per ändamålsområde.
 
Statistiken bygger på de standardiserade redovisningar, (enligt rapportpaketet) som respektive organisation varje år ska lämna in till Svensk Insamlingskontroll inför den årliga granskningen.  Det finns också statistiska uppgifter om organisationens årliga nyckeltal m.m. att hitta under fliken 90-konton för respektive 90-kontoinnehavare.
 
Viss statistik på engelska finns att hitta på den engelska sidan.
 
 

Statistik över insamling 

Statistik över 90-konto organisationernas insamling.
 
Bifogade dokument: