Hur ska bestyrkanderapporten vara utformad?

Under fliken redovisning finns ett  förslag till kontorevisorns bestyrkanderapport till Svensk Insamlingskontrolls blankett resultat- och balansräkning. Förslaget har utarbetats tillsammans med en arbetsgrupp från FAR.