När publiceras den årliga statistiken?

Statistiken publiceras i början av september och avser senaste räkenskapsåret.