Frågor och Svar

Nedan svarar vi på våra vanligaste frågor.

Vad händer om redovisningshandlingarna kommer in för sent till Svensk Insamlingskontroll?

Enligt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter ska kopia av årsredovisning och revisionsberättelse, original av de särskilda blanketterna för redovisning av resultat- och balansräkning, original av revisorns bestyrkanderapport och kopia av PM...

Hur ska bestyrkanderapporten vara utformad?

Under fliken redovisning finns ett  förslag till kontorevisorns bestyrkanderapport till Svensk Insamlingskontrolls blankett resultat- och balansräkning. Förslaget har utarbetats tillsammans med en arbetsgrupp från FAR.

Hur får jag tag i 90-kontoinnehavarens årsredovisning?

En 90-kontoinnehavare är enligt vårt regelverk skyldig att hålla sin årsredovisning offentlig antingen genom att publicera den på sin hemsida eller hålla den tillgänglig på sitt kansli. Stiftelser ska också skicka in sin årsredovisning till...