Aktuellt

Januari 11, 2017

Avslutade 90-konton

Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut har på egen begäran den 10 januari 2017 avslutat sina 90-konton PG 900463-1 och BG 900-4631.

Januari 9, 2017

Avslutade 90-konton

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond för klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar har på egen begäran den 9 januari 2017 avslutat sitt 90-konto PG 900064-7.

 

Insamlingsstiftelsen Hudfonden har på egen begäran den 9 januari 2017 avslutat sina 90-konton PG 900521-6 och BG 900-5216.

 

Barnens Guldkant har på egen begäran den 9 januari avslutat sina 90-konton PG 900311-2 och BG 900-3211.

Januari 4, 2017

Avslutade 90-konton

Stiftelsen Barnmission i U-land, BMU har på egen begäran den 4 januari 2017 avslutat sina 90-konton PG 901744-3 och BG 901-7443.

 

Stiftelsen Blodforskningsfonden i Umeå har på egen begäran den 4 januari 2017 avslutat sitt 90-konto PG 900438-3.

 

Stiftelsen Dalafonden för Cancersjuka har på egen begäran den 4 januari 2017 avslutat sitt 90-konto PG 900396-5.

 

Insamlingsstiftelsen Make a Kid Smile har på egen begäran den 4 januari 2017 avslutat sina 90-konton PG 900185-0 och BG 900-1850.

 

Insamlingsstiftelsen Polstjärna har på egen begäran den 4 januari 2017 avslutat sina 90-konton PG 900241-1, 900327-8 och BG 900-4211, 900-3278.

 

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse har på egen begäran den 4 januari 2017 avslutat sina 90-konton PG 900260-1 och BG 900-2601.

December 21, 2016

Avslutat 90-konto

Syster Annas Hjälpverksamhet för Rumäniens barnhemsbarn har på egen begäran den 21 december 2016 avslutat sitt 90-konto PG 900536-4.

December 20, 2016

Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Sällsyntafonden har den 19 december 2016 beviljats 90-konto PG 900560-4 och BG 900-5604.

 

Sällsyntafonden har som ändamål att synliggöra och utifrån ett helhetsperspektiv förbättra vården och livssituationen för barn och vuxna med sällsynta diagnoser. Sällsyntafonden är en forskningsfond som skall stödja forskning kring sällsynta diagnoser, såväl medicinsk grundforskning som klinisk forskning samt forskning om vård och omsorg. Sällsyntafonden har därmed som ändamål att genom att stödja forskning öka kunskapen, synliggöra och utifrån ett helhetsperspektiv förbättra vården och livssituationen för barn och vuxna med sällsynta diagnoser.

December 2, 2016

Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden har den 1 december beviljats 90-konto PG 900552-1 och BG 900-5521.

 

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBT-organisationer i hela världen, liksom enskilda HBT-personer, företrädesvis i länder där HBT-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

November 16, 2016

Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen har den 16 november 2016 beviljats 90-konto PG 900555-4 och BG 900-5554.

 

Stiftelsens ändamål är att främja undervisning och utbildning av barn och ungdomar genom stöd utöver den ordinarie undervisningen som förmedlas genom skola och gymnasium, att för behövande barn och ungdomar tillhandahålla medel för att ersätta särskilt anlitade, kvalificerade personer för att ge stöd och hjälp med studier utanför den ordinarie undervisningen som dessa barn får genom skola och gymnasium, läxhjälp.

November 14, 2016

Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen War Child har den 14 november 2016 beviljats 90-konto PG 900554-7 och BG 900-5547.

 

Stiftelsens ändamål är att lägga grunden för en fredlig framtid för barn och ungdomar genom att, direkt och/eller indirekt genom Stiching War Child erbjuda psykosocialt stöd, utbildning och skydd till barn i krigsdrabbade/konflikthärjade områden, att vara företrädare i Sverige för konfliktdrabbade barn och ungdomars rättigheter och intressen och att öka allmänhetens förståelse för nödvändigheten av detta arbete.

November 9, 2016

Insamling till 90-konton når nya rekordnivåer

Nu är statistiken för 2015 fastställd. Se vidare under fliken statistik.

November 9, 2016

Ny 90-kontoinnehavare

STÖDKRIS har den 9 november 2016 beviljats 90-konto PG 900553-9 och BG 900-5539

 

Föreningens ändamål är att stödja Riksförbundet Kriminellas Revansch I Samhället (RIKSKRIS), i deras arbete för att hjälpa och stödja människor som lever eller levt ett liv i missbruk och kriminalitet.