Regler

Här hittar du Svensk Insamlingskontrolls  föreskrifter för 90-konto organisationer, anvisningar för revisorer i en 90-konto organisation, vår sekretesspolicy, vår policy angående personuppgiftslagen (PuL) och våra avgifter. Som en service finns dessa dokument på engelska under fliken applications på engelska sidan.